Zrušení pojistky na auto bez komplikací

zrušení pojistky na auto
zdroj: pixabay.com

Pojistky na auto se rozlišují do dvou typů. V první řadě se jedná o povinné ručení – zákonné pojištění vozidel, ve druhé je řeč o havarijním pojištění. První typ pojistky můžete zrušit jen tehdy, když si ji okamžitě sjednáte u jiné pojišťovny, druhý není ze zákona vyžadovaný a dá se zrušit kdykoliv. Zrušení pojistky na auto se může obejít bez komplikací. Poradíme vám, jak na to!

Jak zrušit pojistku na auto

Výpověď povinného ručení nebo havarijního pojištění může podat pouze pojistník či pověřená osoba, která od něj obdrží zmocnění. Můžete ji vyřídit buď na pobočce své pojišťovny, nebo písemnou formou poštou. Pokud kupujete nový vůz, musíte si k němu ihned sjednat povinné ručení (bez něj nemůžete vyjet z obchodu či z autobazaru). To však záhy můžete změnit.

Běžně se provádí zrušení pojistky na konci pojistného období. Určitě nedělejte to, že pojištění přestanete platit. Samozřejmě by se vaše pojistka stala neplatnou, ale pojišťovna by po vás požadovala úhradu veškerých prostředků i s úroky z prodlení. Některé pojišťovny umožňují zrušení pojistky na auto i dohodou. To znamená, že když budete chtít podat výpověď, nebudou vám stát v cestě. S takovým chováním se však dnes setkáte jen minimálně.

Kdy zrušit pojistku na auto

  • Do 2 měsíců od data uzavření pojistné smlouvy – Smlouvu můžete v tomto případě vypovědět i bez udání důvodu. K jejímu ukončení dochází do 8 dní a vy si během této doby můžete pohodlně sjednat nové pojištění, pokud už ho nemáte vyřízené.
  • Na konci pojistného období – Jestliže už pojištění využíváte delší dobu, je ideální počkat se zrušením pojistky auta na konec pojistného období. Zde musíte podat výpověď písemně alespoň 6 týdnů ped koncem pojistného období.
  • Když se změní vlastník vozidla, dojde k jeho zrušení nebo odcizení – Pojištění je vázáno přímo k vozu. Nemůže tedy přejít na nového vlastníka, který má u pojišťovny stanovené jiné podmínky. Zároveň pojištění odpovědnosti zaniká, když se vůz zruší nebo odcizí. V tomto případě končí smlouva okamžitě.
  • Do 3 měsíců od vzniku pojistné události – Během této doby mohou pojištění vypovědět obě strany. Pokud tedy často způsobujete dopravní nehody, může se stát, že vám pojišťovna smlouvu vypoví a vy si budete muset sjednat pojistku jinde.
  • Pokud nesouhlasíte se změnou pojistného – Zde můžete ukončit pojištění do 30 dnů od obdržení dopisu z pojišťovny. Stačí jen oznámit, že nesouhlasíte s výší nové pojistky. Máte v tomto případě možnost sjednat si nové pojištění na nižší částku.

Co obsahuje zrušení pojistky na auto

Do výpovědi musíte uvést své jméno, příjmení a adresu, číslo pojistné smlouvy, informaci o tom, že vypovídáte smlouvu a datum její výpovědi, důvod výpovědi (viz výše) a vlastnoruční podpis. Dále požádejte pojišťovnu o zaslání potvrzení doby trvání pojistky a o potvrzení bezškodního průběhu. Během výpovědi je vaše pojištění stále platné. Pokud po vás bude pojišťovna k vašemu povinnému ručení nebo i k havarijnímu pojištění požadovat další informace, dodejte jí je po individuální domluvě.