Nová dotace na využívání dešťové vody až 60 000 Kč

Státní úředníci připravili novou dotaci, se kterou můžete získat až 60 000 Kč. Stačí začít efektivněji využívat dešťovou vodu a požádat o dotaci na webových stránkách dotacedestovka.cz. Dotační program byl vyhlášen 27. dubna 2017 a příjem žádostí začne 29. května 2017.

Podpora směřuje do třech typů projektů. V prvním případě můžete dešťovou vodu shromažďovat za účelem zalévání své zahrady. Druhý případ je zadržení srážkové vody pro splachování WC. V třetím případě se jedná o zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako užitkové.

Výše dotace by se průměrně měla pohybovat od 20 000 do 60 000 Kč s tím, že dotace pokryje nejvýše 50 % vašich způsobilých výdajů. Mezi tyto výdaje patří nákup potřebného zařízení včetně instalace, související zemní práce nebo třeba úprava rozvodů. Na realizaci celého projektu máte jeden rok od písemného potvrzení žádosti. Po tomto roce bude dotace vyplacena.