Za pohřeb zaplatíte ve splátkách i s předstihem

připravte se na pohřeb dopředu

V životě není nic tak stresující jako smrt blízkého člověka. Hned po ní je navíc nutné zařídit poslední rozloučení, které rodinu zemřelého zatěžuje jak psychicky, tak bohužel často i finančně. Stát sice dává sociální dávku zvanou pohřebné, ta je však v minimální výši a ještě není pro každého. Pohřební ústavy se tak snaží vyjít rodině nebožtíka vstříc a nabízejí i pohřeb na splátky.

Pohřebné pro rok 2019 činí 5 000 Kč. Jedná se tedy o minimální částku, která běžně nepokryje ani polovinu ceny z pohřbu a která je navíc určena tomu, kdo vypravuje pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Podmínkou také je, aby zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt v České republice. O dávku žádáte na krajské pobočce Úřadu práce.

Kolik stojí průměrný pohřeb?

I pokud se budete snažit na pohřbu ušetřit, pravděpodobně se nedostanete pod částku 12 000 Kč. Musíte nechat vyrobit smuteční oznámení, objednat květinovou výzdobu, pronajmout obřadní síň, zajistit hudbu, převoz zesnulého nebo jeho zpopelnění. Možná se rozhodnete pro kvalitní dřevěnou rakev nebo pro uložení zemřelého do hrobu. V takovém případě se vám pohřeb ještě o pár desítek tisíc prodraží.

Objednávka pohřbu dopředu není nic neobvyklého

Ne každý si šetří na svůj pohřeb. Pokud ale přemýšlíte nad tím, že byste svůj odchod ze světa chtěli rodině v budoucnu ulehčit, můžete si zajistit svůj pohřeb klidně hned zítra a zaplatit ho dopředu. Peníze jsou pak uloženy na termínovaném účtu a pohřebnímu ústavu se uvolní až v den vašeho úmrtí. Tuto službu nabízí například pohřební ústav v Praze Pegas CZ.

květinová výzdoba v obřadní síni

Pohřeb na splátky nezatíží váš rozpočet

Jako pozůstalí se nemusíte stydět ani v případě, že využijete možnosti platby za pohřeb na splátky, kterou dnes mnoho pohřebních ústavů nabízí. Při zařízení pohřbu tak platíte jen minimální částku a platby za pohřeb se vám rozdělí do několika měsíců tak, abyste na splátky reálně dosáhli. Splátky jsou vyhledávanou možností především tehdy, když si zemřelý na svůj pohřeb nenašetřil nebo když čekáte například na vyřízení dědictví a nemáte k dispozici potřebnou hotovost.

Co se stane, když pohřeb nikdo nevypraví?

Pokud zemřelý nemá žádné blízké příbuzné, kteří by mu pohřeb vypravili, musí jeho pohřeb vypravit a zaplatit obecní úřad. Ten pak může náklady vymáhat po případných dědicích. K této problematice naleznete podrobnější informace v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.