O penzijní spoření není mezi mladými lidmi do 35 let velký zájem

Dle výsledků průzkumu, který si nechala zpracovat ČSOB Penzijní společnost, si na stáří spoří prostřednictvím penzijního spoření pouze 38,1 % lidí mladších 35 let. V roce 2018 úspory na stáří neřešilo 9,1 % respondentů ze všech věkových kategorií, vloni to však bylo až 14,2 %. Dalo by se tedy říci, že zájem o spoření spíše klesá.

Nejstarší generace respondentů v předdůchodovém věku se už primárně spoléhá na starobní důchod. Mladí lidé spoléhají spíše na své úspory, ne všichni ale využívají penzijní spoření. Téměř 22,8 % respondentů mladších 35 let se na stáří zatím nijak finančně nepřipravuje. Naopak mezi respondenty od 36 do 53 let je o penzijní spoření větší zájem. Finančně se na stáří nepřipravuje pouze 9,2 % zúčastněných průzkumu.