Jaké příspěvky letos čerpat u VZP?

příspěvky u vzp

Všeobecná zdravotní pojišťovna má mezi zdravotními pojišťovnami stále dominantní postavení na trhu. Patří k ní celkem 57 % klientů (dle statistik z roku 2018). Její průměrné náklady na pojištěnce se pohybují kolem částky 28 000 Kč za rok. Tato pojišťovna nabízí celou řadu výhod a příspěvku, které můžete čerpat téměř po celý rok. O jaké konkrétně se jedná?

Výhody a příspěvky u VZP v roce 2020

I v roce 2020 mohou klienti VZP získat příspěvky z fondu prevence. Tyto příspěvky souvisí s péčí o zdraví a nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vy sami si tak můžete určit, na co příspěvek využijete. V roce 2020 můžete uplatňovat platební doklady s datem od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti o příspěvek nejsou starší 3 měsíců. Žádosti podávejte do 30. 11. 2020.

Kompletní a podrobný seznam příspěvků u VZP se všemi potřebnými informacemi naleznete na této webové stránce.

Příspěvky pro děti

Děti mohou čerpat příspěvky na pohybové školní i mimoškolní aktivity nebo třeba na plavání kojenců. Příspěvek je stanoven v maximální výši 1 500 Kč. Dále pojišťovna hradí různé zdravotní pomůcky pro diabetiky do výše 1 000 Kč nebo vyšetření kožních znamének do částky až 500 Kč.

Děti rovněž mohou čerpat příspěvek na očkování – zde je stanovena variabilní výše příspěvku od 200 až do 2 500 Kč dle konkrétních onemocnění. Poté je zde příspěvek na bezlepkovou či nízkobílkovinnou dietu, na paruku pro onkologické pacienty či na léčebně-ozdravné pobyty v rámci akce Mořský koník.

Příspěvky pro dospělé

Dospělí mohou čerpat příspěvek ve výši až 500 Kč na pohybové aktivity – sem patří třeba plavání, spinning, pilates apod. Dále je zde připraven příspěvek na odvykání kouření ve výši až 2 500 Kč nebo na pomůcky a služby pro diabetiky (1 000 Kč).

Využít lze také příspěvek na vyšetření kožních znamének ve výši až 500 Kč, na preventivní vyšetření karcinomu prsu u žen ve věku od 25 do 45 let ve výši 500 Kč nebo na očkování či speciální dietu.

Příspěvky pro maminky

VZP vytvořila i speciální sekci příspěvků pro těhotné ženy a maminky, které mohou čerpat v rámci těhotenství a do 12 měsíců po porodu příspěvek ve výši až 3 000 Kč. Tato částka je určena například na screeningová vyšetření, na pohybové aktivity či na porodní kurzy. Rovněž je zde připraven příspěvek ve stejné výši pro nedonošená miminka (s porodní váhou do 1 500 g).

Příspěvky pro dárce

Do poslední skupiny příspěvků patří příspěvky pro aktivní dárce krve, krevní plazmy, krevní destičky nebo kostní dřeně. Jde o bezplatné dárcovství, na které je možné získat až 3 000 Kč při dvou odběrech. Jedná se konkrétně o formu příspěvku na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu a také o dentální hygienu.

Příspěvek ve výši 500 Kč mohou využít neaktivní ocenění dárci. Tento příspěvek je určen na rehabilitační a rekondiční aktivity. Pro dárce orgánů je připravena částka až 10 000 Kč, kterou lze čerpat rovněž na pobyty, případně také na nákup sportovního vybavení či vitamínů a doplňků stravy.

Klub pevného zdraví

Pokud jste členové Klubu pevného zdraví, můžete rovněž čerpat z dalších zajímavých výhod. Běžně jsem patří slevy v jednotkách procent do různých obchodů po celé České republice.