Od července vyšší nemocenská

Počínaje červencem se ruší tzv. karenční doba u náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnancům prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnavatel. Dosud se náhrada mzdy vyplácela až od 4. dne pracovní neschopnosti. Nyní vám zaměstnavatel zaplatí náhradu již od prvního dne nemoci nebo jiné pracovní neschopnosti.

A jak se náhrada mzdy nyní počítá? Zjistíte ji ze svého průměrného hodinového výdělku. Hodinová náhrada činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Redukční hranice jsou stanoveny následovně:

  • První redukční hranice je do 190,75 Kč a průměrný hodinový výdělek se započítává z 90 %.
  • Druhá redukční hranice představuje rozmezí od 190,75 do 286,13 Kč a započítává se ze 60 %.
  • Poslední redukční hranice je mezi 286,13 do 572,25 Kč a výdělek se započítává ze 30 %. Na vyšší částku se nepřihlíží.