V Čechách je nedostatek pracovníků a firmy tak hledají v zahraničí

Nízká míra nezaměstnanosti, o které jsme již psali, nutí zaměstnavatele hledat pracovní sílu v zahraničí. Jsou totiž obory, v nichž chybí kvalifikovaní pracovníci a dá se navíc očekávat, že tento trend bude několik dalších měsíců či dokonce let pokračovat.

Zatímco v minulosti byla Česká republika spíše cílem Ukrajinců a dalších pracovníků z Východní Evropy, dnes k nám přicházejí lidé z celé Evropské unie. U nich zaměstnavatelé oceňují především jazykovou vybavenost, která mnoha Čechům chybí. Ačkoliv se můžete domnívat, že v zahraničí se žije lépe, tak v Čechách je momentálně velmi dobrá životní úroveň a nízké životní náklady. To je pro cizince velkým lákadlem.