Inkaso – souhlas s inkasem či příkaz k inkasu

inkaso
zdroj: pixabay.com

Co se týká finančních pojmů, mnoho lidí se v nich stále dobře neorientuje. Pokud si pletete příkaz k úhradu, příkaz k inkasu nebo ještě souhlas s inkasem, připravili jsme pro vás stručný článek, ve kterém tyto termíny uvedeme na pravou míru. Inkaso pochází z latinského incasso, což se překládá jako vyrovnání splatné pohledávky.

Co to je inkaso

Inkaso může být provedeno v hotovosti i bezhotovostně a termín může být značně matoucí, protože si pod ním můžeme představit několik různých vysvětlení. Samotné bezhotovostní inkaso se definuje jako bezhotovostní platba, kdy dlužník přikazuje své bance, aby příslušnou částku převedla na účet věřitele. Tato forma platby se v bankovním světě neoznačuje jako “inkaso”, nýbrž jako “příkaz k úhradě“. Pro inkaso, jak ho známe z bankovnictví, se vžil termín příkaz k inkasu neboli souhlas s inkasem či svolení k inkasu z účtu.

Příkaz k inkasu je speciální typ bezhotovostní platby, kdy příkazce čerpá peníze z jiného bankovního účtu, jehož vlastník vyplňuje souhlas s inkasem. Tato platba je často automatizovaná, protože odchází pravidelně.

Při nastavení souhlasu s inkasem je potřeba si dát dobrý pozor a nezapomenout omezit částku, jakou si může příkazce strhnout. Tuto platbu často vyžadují banky, stavební spořitelny, mobilní operátoři či jiné obdobné instituce, které od vás přijímají každý měsíc stejnou platbu, ale chtějí mít kontrolu nad tím, kdy se jim peníze připíšou.

Mějte kontrolu nad pravidelnými platbami

Není důvod se inkasa obávat, protože s inkasní platbou je nutné vždy souhlasit. Pro příjemce se může měnit frekvence platby, částka i variabilní symbol. Takové možnosti trvalý příkaz k úhradě, který zadáváte vy sami na fixní částku, bohužel neumožňuje. Speciálním typem inkasní platby je SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), které zajišťuje Česká pošta.

Jaké údaje by měl příkaz/souhlas k inkasu obsahovat

Je nezbytné vyplnit účet příjemce inkasa, limit částky pro jednotlivé platby, datum splatnosti, vlastní název a autorizační SMS kód, protože platba bude následně periodicky prováděna bez vašeho vědomí. Ve většině bank si můžete nastavit inkaso přes internetové bankovnictví. Nemusíte tedy chodit osobně na pobočku.