Kdo je to ručitel

kdo je to ručitel
zdroj: pixabay.com

Ručitel je osoba, která na sebe bere zodpovědnost vůči věřiteli. Vystupuje ve smluvním vztahu spolu s dlužníkem a zavazuje se k tomu, že pokud dlužník nebude hradit své závazky, tak je zaplatí. Ručení je běžné u půjček a úvěrů. Věřitel může peníze po ručiteli vymáhat pouze tehdy, když dlužník odmítá splácet.

Ručit nebo neručit

Lidé se bez rozmyšlení, jaké následky může celá situace mít na jejich rozpočet, často stávají ručiteli, a nakonec jsou překvapeni, když po nich věřitel vymáhá peníze. Pokud vás někdo z rodiny nebo váš dobrý kamarád požádá, abyste mu ručili za půjčku, tak pečlivě zvažte veškerá rizika, s nimiž se ručení pojí.

Jestliže dlužník přestane splácet, tak se vy sami dostanete do velkých problémů a je možné, že zaplacené peníze od dané osoby již nikdy nevymůžete zpět. Zvažte proto svou finanční situaci a výhledy do budoucna, jistotu svého zaměstnání a další aspekty, než se někomu za půjčku zaručíte.

Kdo může být ručitelem

Když se budete chtít stát ručitelem, nemůžete se spolehnout, že banka prověří vaši finanční situaci a vyhodnotí, zda jím můžete být. Nic takového jí totiž zákon výslovně neukládá. Poskytovatel tedy řeší pouze dlužníka a ručitele již tak zevrubně nezkoumá. Vy sami musíte být schopni svou situaci posoudit.

Ať už jde o dlužníka či ručitele, tak banky či stavební spořitelny postupují mnohem pečlivěji než soukromé finanční společnosti, zajišťující nebankovní půjčky. To znamená, že u banky není ručení tak rizikové jako u soukromého poskytovatele. Firmy, které nabízejí půjčky za každou cenu, tedy i za tu, že vás dostanou do finančních problémům, raději při hledání vhodného produktu vynechejte.

Směnečný ručitel

O směnečném ručiteli je řeč v případě, že se k zajištění dluhu využije cenný papír – směnka. Poskytnutí směnky dlužníkem věřiteli je nejčastější důvod pro její vystavení. Tato směnka pak obsahuje doložku obsahující rukojemské prohlášení.

Sepisuje se ve prospěch věřitele. Jestliže je směnka volně převoditelná, může mít směnečný ručitel horší postavení ve vztahu než samotný dlužník, jelikož věřitel může peníze po ručiteli snáze vymáhat.

Půjčka bez ručitele nebo s ručitelem?

Většina půjček a úvěrů se dnes poskytuje bez ručitele. Ručení je nezbytné pouze u velkých finančních částek – například nad 300 000 Kč. Jestliže máte vy sami dostačující bonitu, banka vám ráda půjčí peníze na vlastní zodpovědnost. Samozřejmostí je pak například doložení příjmů nebo prověření záznamů v registrech dlužníků. Jedná se však o lepší řešení, než když musíte do své půjčky zapojit ještě další osobu.

Jiná situace ale nastává tehdy, když chcete přímo žádat se svým partnerem/partnerkou nebo manželem/manželkou. V tomto případě můžete vystupovat jako spoludlužníci a věřitel může úhradu splátky požadovat po každém z vás.