Kdy se odvádí ekologická daň?

ekologická daň
zdroj: pixabay.com

Platba ekologické daně dnes zatím souvisí pouze se staršími vozy emisní třídy EURO 1, EURO 2. Od roku 2017 by mělo být zpoplatněno také EURO 3. Ministerstvo životního prostředí ČR chce těmito poplatky zamezit tomu, aby lidé využívali starší auta, která se podílejí na zhoršené kvalitě životního prostředí. Ekologická daň bude tedy později na denním pořádku.

Ekologická daň se platí při koupi staršího vozu

Ekologická daň se platí při koupi vozu tehdy, když automobil nesplňuje emisní normy. Tato daň se tedy netýká nových automobilů, nýbrž ojetých vozů, které dosahují určitého stáří. Nově se plánuje zavedení poplatků pro emisní třídu EURO 3, která se týká vozů vyrobených přibližně mezi roky 2000 až 2005. Podrobnější informace k této problematice naleznete v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb.

Ekologická daň není v Čechách žádnou novinkou. Platí se již od roku 2009. Od té doby se vztahuje na automobilní emisní třídy EURO 2 a starší. Tento poplatek se u nás hradí při první registraci vozidla. Odvádí se pouze jednou. Aby nedošlo k omylu, zapisuje se úhrada ekologické daně do technického průkazu. Ekologická daň se tedy platí přímo na dopravním odboru, kam si půjdete svůj vůz zaregistrovat.

Od roku 2017 se bude za vozy EURO 1 platit 10 000 Kč při registraci, za EURO 2 5 000 Kč a za EURO 3 3 000 Kč. Tyto změny mají vést k tomu, aby lidé nekupovali starší vozy s vysokými emisemi. Změny si dále kladou za cíl omezit na silnicích vozy s vyšší poruchovostí a s možností vzniku dopravních nehod. Nemusí být však úplně pravda, že starší automobil je poruchovější a tak nebezpečnější než nově zakoupený vůz. Tyto změny také kopírují trend v celé Evropské unii.

Vliv ekologické daně na růst cen ojetých automobilů

Dnes se ekologická daň do ceny automobilů nepromítá, protože ji platí až osoba, která vůz kupuje a tedy i zaregistruje. Od ledna 2015 tomu ale může být jinak, protože stát ruší tzv. polopřevody, kterých využívají autobazary. Těm tak vzroste administrativní zátěž a budou muset hradit poplatky za ekologickou likvidaci vozidla a za samotný převod.

Výjimky z ekologické daně

U plateb ekologické daně je stanoven několik výjimek. Hradit ji nemusí například osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále osoby, u kterých proběhne přeregistrace z důvodu nabytí nebo vypořádání, při dědictví nebo zániku společného jmění manželů.

Máte s ekologickou daní u automobilu zkušenosti? Souhlasíte s jejím zavedením pro vozy třídy EURO 3 či nikoliv?