Pojištění schopnosti splácet není vždy výhodné

pojištění schopnosti splácet
zdroj: pixabay.com

Již v minulém článku jsme psali o pojištění hypotečního úvěru. Vysvětlili jsme nejen jeho podstatu, ale snažili jsme se, abyste si udělali představu o tom, zda se vám vyplatí či nikoliv. Tento produkt patří pod pojištění schopnosti splácet, které se uzavírá k celé škále různých úvěrů a půjček.

Princip pojištění schopnosti splácet

Princip této pojistky je velmi jednoduchý a spočívá v tom, že vy jako uživatel úvěru či půjčky platíte pojišťovně za to, že pokud nebudete moci splácet, tak převezme tuto povinnost za vás. O jaké všechny případy platební neschopnosti se jedná, už záleží pouze na uzavřené pojistné smlouvě. Ta vymezuje podmínky, za jakých lze pojistné plnění poskytnout.

Pojištění proti neschopnosti splácet se uzavírá k následujícím produktům:

  • spotřebitelské úvěry,
  • osobní bankovní půjčky,
  • účelové i neúčelové hypoteční úvěry,
  • finanční leasing (například při koupi nového vozu),
  • revolvingové úvěry a kreditní karty,
  • překlenovací a řádné úvěry ze stavebního spoření,
  • prodej na splátky.

Nabídka služeb vždy závisí na konkrétní pojišťovně a výše pojistného je odvozena od výše sjednaného úvěru a pojistného rizika. Pokud tedy máte úvěr vysoký a jste rizikovým klientem, pojišťovna si na vás měsíčně může vzít opravdu velkou částku.

Jaké pojistné události může pojištění krýt

Pojištění se standardně vztahuje na smrt a invaliditu (většinou však pouze na invaliditu třetího stupně), dále na pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání. Pokud tedy budete například dlouhodobě na nemocenské, pojišťovna za vás může úvěr splácet.

Jelikož nemocenská a ztráta zaměstnání patří mezi největší rizika, kterých klienti pojišťoven standardně využívají, tak si za toto pojištění připlatíte. Pracovní neschopnost může být způsobena následkem dlouhodobé nemoci nebo i úrazem.

Pojištění pro případ smrti nebo invalidity

V případě invalidity pojišťovna průměrně uhradí 12 splátek – jejich počet však bývá stanoven individuálně, a to v rozmezí od 4 do 18. Jestliže během této doby nedochází ke zlepšení zdravotního stavu pojištěného a stav bude prohlášen za trvalý, tak pojišťovna doplatí zbytek částky. Podobně se postupuje i v případě smrti, kdy pojišťovna uhradí nesplacený zůstatek úvěru. Většinou nezáleží na způsobu smrti pojištěného.

Pojištění při pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání

Zde pojišťovna hradí maximálně 12 měsíčních splátek, může to být však i méně, a to až po určitém počtu dnů, co jste doma na neschopence.

Proč nemusí být pojištění schopnosti splácet výhodné?

Pojištění schopnosti splácet se spíše vyplatí sjednat k dlouhodobým finančním produktům než k těm krátkodobým. Jeho nevýhodou může být dlouhá čekací lhůta na vyplacení pojistky. Pojistné smlouvy dále obsahují celou řadu výjimek a může se tak snadno stát, že právě na váš případ se pojištění vztahovat nebude. Pozor si musíte dát i při zrušení pojistky, která sebou nese změnu v úvěrové smlouvě a ta může být zpoplatněna vysokým poplatkem (účtovaným například pro změny mimo fixaci úrokové sazby).

Jestliže se pro pojištění proti neschopnosti splácet rozhodnete, vyhodnoťte si, zda je pro vás sjednaný produkt opravdu výhodný. Ideální je zde požádat o pomoc nezávislého finančního poradce a toho seznámit se svou situací. Ten by pro vás měl být schopen následně vybrat zajímavý produkt, který pokryje rizika, jimiž jste přímo ohroženi.

Pojištění schopnosti splácet si dnes můžete sjednat téměř ke každému bankovnímu úvěru. Nabízí ho například Česká spořitelna, Komerční banka, Unicredit Bank, GE Money bank a mnohé další banky.