Od června přihlásíte svůj vůz na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností

Již od příštího měsíce nabývá platnosti novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která přináší řadu zajímavých změn pro motoristy. Tou největší pravděpodobně je skutečnost, že si svůj nový vůz budete moci ohlásit na libovolném úřadě s rozšířenou působností (dosud jste museli na úřad, který vám je místně příslušný). Další změnou je případná pokuta pro servisy, které o změnách odporujících řádnému používání vozidla dostatečně neinformují své klienty. Tato pokuta může sahat do výše až 500 000 Kč.