Přídavky na děti se od 1. ledna 2018 zvýší. Víme, o kolik!

přídavky na děti od ledna 2018
zdroj: pexels.com

Přídavky na děti patří k základním sociálním dávkám. Přídavek se nyní poskytuje rodinám s dětmi, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Pro nárok na přídavek se vždy posuzuje předchozí kalendářní rok. Na tom, kolik peněz získáte, má podíl počet dospělých osob v domácnosti a jejich příjem, dále počet nezaopatřených dětí do 6, do 15 a do 26 let.

Přídavky na děti 2017 vs. 2018

Představte si typovou rodinu, kterou tvoří dvě dospělé osoby s průměrným čistým měsíčním příjmem ve výši 20 000 Kč. Ty mají jedno dítě ve věku do 6 let a druhé ve věku do 15 let. Získají přídavek ve výši 1 110 Kč. Životní minimum je pro letošní rok stanoveno na částku 9 850 Kč a do 2,4násobku životního minima tak mají ještě malou rezervu.

Od ledna 2018 budou moci o přídavky žádat všechny rodiny, jejichž příjmy jsou do 2,7násobku životního minima. To je pro příští rok stanoveno stejně, tedy částkou 9 850 Kč pro rodinu se dvěma dospělými osobami. Jestliže jste například matka samoživitelka, tak vaše životní minimum činí 7 020 Kč.

Samotné přídavky jsou pro letošní i následující rok stanoveny fixní částkou, a to 500 Kč na každé dítě do 6 let, 610 Kč na dítě do 15 let a 700 Kč na dítě do 26 let. Jedná se samozřejmě o měsíční plnění. Od ledna 2018 navíc můžete získat bonus ve výši 300 Kč měsíčně.

Podmínkou pro jeho získání je, že alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, z podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo ve formě příspěvku na péči o osobu do 18 let a za specifických podmínek i z rodičovského příspěvku ve výši alespoň životního minima jednotlivce, z čehož vyplývá měsíční příjem ve výši 3 410 Kč.

Žádáte o přídavek na dítě? Do žádosti se ovšem nepočítají veškeré příjmy

Od 1. 10. 2017 se pro získání příspěvku posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (tedy za období leden až březen, duben až červen, červenec až září nebo říjen až prosinec) v závislosti na tom, kdy o příspěvek žádáte.

Příjmy ze závislé činnosti se budou započítávat dle posledního daňového přiznání a podnikatelé, kteří mají svou činnost jako hlavní, budou mít započítáno minimálně 50 % průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Do příjmů se započítává také veškerá státní podpora, která je již zmíněna výše nebo také příjmy z pronájmu.

Pokud však pobíráte třeba porodné, příspěvek na bydlení, na péči nebo dávky v hmotné nouze, tak tyto příjmy zůstávají stranou