Výplata nemocenských dávek

výplata nemocenských dávek
zdroj: pixabay.com

Výplata dávek nemocenského pojištění probíhá v několika případech. Můžeme se tak setkat s výplatou nemocenské, ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství nebo vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Výplata nemocenských dávek příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Výplata nemocenských dávek v roce 2015

V tomto článku se zaměříme pouze na nemocenskou, na kterou vzniká nárok zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným, pokud si platí nemocenské pojištění. To je však dobrovolné a jelikož u většiny podnikatelů představuje pouze minimální odvody, z nichž je nemocenská velmi nízká, podnikatelé si ho často neplatí. Nevzniká jim pak nárok ani na nemocenskou, ani třeba na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na výplatu nemocenských dávek

Nárok na nemocenské dávky vám vzniká při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu. Ošetřující lékař vám vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, které má několik částí. Jak postupovat při zpracovaní tohoto dokumentu tak, abyste nepochybili, se dozvíte přímo na webových stránkách ČSSZ.

Náhrada mzdy v nemoci

Od prvního do čtrnáctého dne nemoci vám náleží náhrada mzdy. Podmínky a výši jejího poskytnutí stanovuje zákoník práce v § 192 až § 194. Zpravidla se poskytuje ve výši 60 % průměrného výdělku za poslední čtvrtletí. Částka se snižuje prostřednictvím redukčních hranic. Bere se odměna, kterou v práci obdržíte hodinově:

  • z částky do 155,40 Kč se počítá 90 %,
  • z částky od 155,40 do 232,93 Kč se počítá 60 %,
  • z částky od 232,93 do 465,85 Kč se počítá 30 %,
  • z částky nad 465,85 Kč se počítá 0 % (nepřihlíží se).

Náhrada mzdy se vyplácí v obvyklém výplatním termínu.

Nemocenské dávky

Až od 15. dne nemoci se vyplácí nemocenské pojištění. Zatímco náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, o nemocenskou se stará okresní správa sociálního zabezpečení. Nemocenská činí 60 % z denního vyměřovacího základu z průměrného hrubého příjmu za poslední rok. Opět se zde ale uvažují redukční hranice:

  • z částky do 888 Kč se počítá 90 %,
  • z částky od 888 do 1 331 Kč se počítá 60 %,
  • z částky od 1 331 do 2 662 Kč se počítá 30 %,
  • z částky nad 2 662 Kč se počítá 0 % (nepřihlíží se).

Redukční hranice byly pro rok 2015 mírně navýšeny a takto se nemocenská vyplácí od 1.1.2015. Pro rok 2016 se může počítat opět s úpravou. Stejně tak postupy výplaty nemocenských dávek se stále mění. Například v roce 2013 se nemocenská vyplácela až od 21. dne nemoci. Pokud máte malý měsíční příjem a denní hrubá mzda vám vychází do 888 Kč, získáte na dávkách až 90 %. U osob s vyšším příjmem se ale nemocenská postupně redukuje.

Kdy a jak dlouho se nemocenské dávky vyplácejí?

Výplata nemocenských dávek probíhá do 20. dne následujícího měsíce. Peníze si můžete nechat zaslat poštovní poukázkou, nebo si je nechat vyplatit bezhotovostně na svůj běžný bankovní účet.

Nemocenskou může pracující člověk pobírat až 380 dní a vyplácí se bez ohledu na víkendy a státní svátky, zkrátka za každý den nemoci. U osob, které pobírají invalidní důchod a zároveň si přivydělávají, je omezena délka vyplácení na 70 dní.

Pokud ukončíte pracovní poměr a krátce poté onemocníte, může vám vzniknout ještě nárok na nemocenskou. Stane se tak tehdy, když onemocníte do 7 dní po ukončení pracovního poměru, jelikož během této doby jste v tzv. ochranné lhůtě. V zákoníku jsou však vymezeny výjimky, na které se ochranná lhůta nevztahujte. Jedná se například o ukončení dohody o provedení práce nebo o zaměstnání malého rozsahu nebo o různé formy přivýdělku.