Dotace na vzdělávání zaměstnanců

dotace na vzdělávání zaměstnanců
zdroj: pixabay.com

Investice do vzdělávání zaměstnanců jsou velmi důležité a nedoporučujeme je tedy podceňovat. Jako zaměstnavatel v podobě vzdělávacích programů můžete nabídnout svým pracovníkům zajímavý benefit, o který jistě budou mít zájem. Možnost dalšího růstu a vzdělávání totiž často motivuje víc než pouhé finanční ohodnocení. V tomto článku se zaměříme na aktuální dotace na vzdělávání zaměstnanců z Evropské unie, které je možné čerpat.

Podpora vzdělávání zaměstnanců z EU

Evropská unie se v aktuálním programovém období mezi roky 2014 až 2020 zaměřuje i na podporu vzdělávání zaměstnanců. V roce 2015 bylo možné podávat výzvy do 30.11.2015. Nyní tedy nelze o žádné prostředky požádat. Můžete si ale svou žádost sestavit a počkat, až EU opět spustí čerpání finančních prostředků. Bude to v rámci navazujícího projektu na projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců s názvem Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Jeho zahájení se plánuje na začátek roku 2016.

Tyto dotace na vzdělání zaměstnanců se v Čechách poskytují již od roku 2009. Jejich hlavním cílem je podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Program se zaměřuje na všechny zaměstnavatele a podnikatele, kteří mají na trhu stabilní pozici a mohou přejít do růstu. Jako žadatel o dotaci musíte prokázat růst tržeb nebo nemít pokles tržeb vyšší než 15 % (jako doklad se zde používají informace z výkazu zisků a ztrát).

Projekty Evropské unie pokryjí rozmanitou škálu potřeb

V rámci tohoto projektu bylo možné poskytnout dotace na úhradu nákladů vzdělávací aktivity, příspěvky na mzdové náklady do 27 600 Kč měsíčně. Zaměstnavatel mohl čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně celkem. Bližší informace o těchto příspěvcích jsou k dispozici na webových stránkách Integrovaného portálu MPSV.

Kromě hlavního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců bylo možné v roce 2015 podávat také výzvy v rámci projektů Vzdělejte se pro růst! – regiony II, Vzdělávání v cestovním ruchu a Vzdělávání v energetice. V některých z nich ještě lze do konce roku požádat o prostředky. Již ale nezbývá příliš mnoho času a doporučujeme nechat spíše žádost o dotaci až na příští rok, kdy si ji zvládnete v klidu připravit.

Jestliže se o zaměstnání teprve ucházíte, tak jsou pro vás určeny programy Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti a Vzdělávání a dovednosti pro trh práce. Prostředky na financování těchto dotací poskytuje Evropský sociální fond.

Proč jsou dotace na vzdělávání zaměstnanců důležité

Pracovníci by měli mít vždy aktuální znalosti. Ne každý je však schopen studovat ve svém volném čase, ať už právě z pohledu časových možností nebo finančních. Proto tento úkol často leží na bedrech zaměstnavatelů, kteří různá odborná školení mohou svým pracovníkům nabídnout jako benefit a využít je tak i jako konkurenční výhodu na pracovním trhu. Samozřejmě nutnost vzdělávání je individuální, závislá na každém odvětví.