Srážková daň – zvláštní sazba daně pro vybrané příjmy

srážková daň
zdroj: pixabay.com

Srážková daň je zvláštní sazba daně, která se využívá při zdanění u zdroje. A odvádí ji tedy přímo ten, kdo vyplácí příjem. Ne všechny příjmy je tedy nutné uvádět do daňového přiznání a danit je daní z příjmů. Bohužel využití srážkové daně je často nevýhodné, jelikož tato daň je ve většině případů nevratná.

Na jaké příjmy se vztahuje srážková daň?

Jestliže budete číst o srážkové daně, jistě vás bude v první řadě zajímat, v jaké je výši a jakých příjmů se týká. Jedná se o zvláštní sazbu, která je definovaná v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Je ve výši 15 % a týká se:

  • příjmů z kapitálového majetku – podílů na zisku, bankovních úroků, dividend z dluhopisů;
  • příjmů z výher, které nejsou osvobozeny od daně;
  • vybraných příjmů z autorských honorářů do částky 10 000 Kč;
  • příjmů z dohod o provedení práce do částky 10 000 Kč, pokud zaměstnanec nepodepíše Prohlášení k dani,
  • dávek z penzijního připojištění se státním příspěvkem (ten se nedaní),
  • plnění ze soukromého životního pojištění,
  • dalších příjmů dle zákona o daních z příjmů.

Výpočet srážkové daně

Výhodou srážkové daně je, že vy jako osoba pobírající příjem nemusíte daň počítat nebo ji jakkoliv řešit. Jelikož ji za vás odvede zaměstnavatel či jiný subjekt, u něhož vám příjmy vznikají. Jinak je ale výpočet srážkové daně velmi snadný, jelikož se vezme celá částka a z ní se “ukrojí” 15 %. To je výsledná daň, která se zaplatí finančnímu úřadu. Srážková daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Vrácení srážkové daně u dohody o provedení práce

Ještě do nedávna nebylo vrácení srážkové daně možné a jakmile stát tyto peníze získal, už jste na ně nedosáhli. Pro rok 2015 ale platí, že pokud máte nízké příjmy (do 10 000 Kč) z dohody o provedení práce, můžete požádat o vrácení srážkové daně. To se zakládá na tom, že vám zaměstnavatel vyhotoví Potvrzení o zdanitelných příjmech z dohody o provedení práce a vy tyto příjmy uvedete v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Základ daně se vám při podání sníží o nezdanitelné částky. Jestliže vám poté vyjde nulová daň, finanční úřad vám zaplacenou srážkovou daň vrátí zpět. O vrácení peněz se žádá na poslední straně daňového přiznání. Pokud je váš příjem u jednoho zaměstnavatele vyšší než 10 001 Kč nebo jste u něj podepsali Prohlášení poplatníka, platíte daň z příjmů tradičně zálohově a při podání daňového přiznání se provede její zúčtování.

Srážková daň v roce 2015

Letos srážková daň zaznamenala několik novinek. První se týká příjmů plynoucích z autorských honorářů, kdy se srážková daň používá pouze u honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Další autorské příjmy se takto nedaní. Vrácení daně u autorských příjmů od roku 2015 není možné – jako tomu je u dohody o provedení práce.