Regulované nájemné je již minulostí

regulované nájemné
zdroj: pixabay.com

Ačkoliv regulované nájemné je dnes již minulostí, stále se s tímto pojmem na internetu setkáme a mnozí lidé chtějí vědět, o co se vlastně jedná. Ke zrušení regulovaného nájemného došlo k 31.12.2012 v Praze. Zbývající krajská města tento způsob výběru nájemného zrušila již dříve – a to v průběhu roku 2010.

Co to je regulované nájemné

Regulované nájemné je založené na regulaci ceny, kterou nájemce zaplatí. Jedná se o regulací státní, která byla svého času zakotvena nejprve ve vyhlášce Ministerstva financí ČR a později v samostatném zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Vztahoval se celkem na 760 000 bytů v Čechách, což byla přibližně pětina bytového fondu. Regulované nájemné by se dalo označit za sociální nespravedlivé, jelikož se nedá říci, že by podporovalo pouze domácnosti s nízkými příjmy, ale procházelo celým spektrem obyvatelstva.

Důvody pro zavedení regulace nájemného

Regulované nájemné bylo ještě pozůstatkem změny z komunistického režimu na demokracii. Panovaly zde obavy z neúnosného zvyšování nájmů, a proto stát zavedl jejich regulaci, která měla původně chránit pouze osoby s nízkými příjmy. Vlastníci bytů, kteří je pronajímali, nemohli zvýšit nájemné, i když by byl o byt zájem i za vyšší cenu. Stát totiž určil, jaké nejvyšší možné nájemné může být nájemci účtováno. K prvnímu navýšení nájemného došlo až od 1.1.2007.

Vlivem nové legislativy se mohl pronajímatel s nájemcem domluvit a tato dohoda pak měla před zákonem přednost. Od roku 2007 bylo možné zvyšovat nájemné pouze jednou ročně a to na částku, kterou zákon umožnil (zvýšení nájemného nebylo možné provést zpětně).

Regulované nebo tržní nájemné?

Jedná se o dva zcela odlišné pojmy, které se však často dávají do souvislostí. Tržní nájemné je takové, na němž se pronajímatel a nájemce spolu domluví a odráží střet nabídky a poptávky. Regulaci stanovuje zákon. Tato skutečnost se musí nalézat v nájemní smlouvě.

Pokud porovnáme dříve placené regulované a tržní nájemné, je mezi oběma vybranými částkami výrazný propad. Před deregulací nájemného někteří lidé platili pouze polovinu z částky, kterou by zaplatili, pokud by se jednalo o nájemné tržní. Po deregulaci si nemohl každý dovolit ceny nájmů zvednout, jelikož samozřejmě všechny byty nebyly v perfektním stavu a vyžadovaly by pro zvýšení nájmů nějaké investice. Obecně však šly nájmy cenově nahoru a věrohodněji vyjadřovaly poměr mezi skutečnou nabídkou a poptávkou po bydlení.

Jaké je současné nájemné?

Nájmy dnes žádné regulaci nepodléhají a pokud tedy pronajímáte byt, můžete si říci o libovolnou částku. Většinou se vyplatí podívat se, jak vysoké nájemné se platí ve vašem okolí a podle toho stanovit jeho výši. Částku uvádějte ideálně bez energií a bez příspěvku do bytového fondu. Je lepší, když se další výdaje na samotný nájem až nabalují.