Dohoda o provedení práce

dohoda o provedení práce
zdroj: pixabay.com

Dohoda o provedení práce je jednou z nejčastěji uzavíraných pracovních smluv mimo hlavní pracovní poměr. Zaměstnanec na ni může odpracovat až 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Podívejte se, za jakých podmínek můžete tuto dohodu uzavřít, jak ji ukončit a jaké se s ní pojí povinnosti v oblasti povinných odvodů.

Uzavření dohody o provedení práce

Hledáte si brigádu nebo se vám nabízí možnost krátkodobého přivýdělku k hlavnímu příjmu? Pak vám budoucí zaměstnavatel pravděpodobně nabídne práci na dohodu. Ta musí být uzavřena písemně – ústní forma sjednání není platná. Využívá se pro konkrétní úkol/činnost.

Zatímco dnes může zaměstnanec odpracovat až 300 hodin ročně, do roku 2012 byla maximální doba činnosti 150 hodin u jednoho zaměstnavatele. Dle zákoníku práce musí dohoda o provedení práce obsahovat dobu, na kterou se smlouva uzavírá, výše sjednané odměny a podmínky vyplácení. Dále by měla být vymezena sjednaná práce a její rozsah.

Dohoda o provedení práce a povinné odvody

Z odměn do 10 000 Kč hrubého měsíčně neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel sociální či zdravotní pojištění. Z vyšší částky vzniká povinnost odvést toto pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru.

Co se týká daně u dohody o provedení práce, tak záleží na tom, zda zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka.

  • Jestliže ho nepodepsal a vydělal si méně než 10 000 Kč, bude z částky přímo zaměstnavatelem odvedena srážková daň ve výši 15 %, která se nemusí uvádět v daňovém přiznání k dani z příjmů a je nevratná.
  • Pokud se Prohlášení poplatníka podepíše nebo si zaměstnanec vydělá více než 10 000 Kč, odvádí zaměstnavatel 15% zálohu na daň z příjmů, která v případě podpisu Prohlášení je snížena o slevy na dani. Následně se tato daň uvede do přiznání a může být zaměstnanci vrácena, pokud má nízké příjmy.

Ukončení dohody o provedení práce od roku 2015

1.10.2015 vešly v platnost změny, díky kterým je možné dohodu o provedení práce ukončit snadněji než dříve. Předtím totiž zákoník práce neobsahoval výslovnou úpravu možnosti zrušení a bylo tedy ideální si ji sjednat už do smlouvy.

Nově se v § 77 zákoníku práce uvádí, že pokud není sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, tak je možné poměr zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, výpovědi bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní lhůtou, okamžitým zrušením ve stejných případech, jako může být zrušen pracovní poměr. Zrušení dohody o provedení práce se provádí písemně.

Dohoda o provedení práce je zajímavou alternativou k běžné pracovní smlouvě. Nabízí zajímavé možnosti přivýdělku, bez nutnosti placení povinných odvodů, které za vás při malém výdělku zaplatí stát. Často ji uzavírají studenti, důchodci nebo i nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, kteří si tímto způsobem mohou přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy.