Podpora v nezaměstnanosti

podpora v nezaměstnanosti
zdroj: pixabay.com

Ztratili jste zaměstnání a řešíte, zda vám vznikne nárok na podporu a jak bude vysoká? Podpora v nezaměstnanosti je typ sociální dávky, pro níž musíte splnit určité podmínky, abyste ji obdrželi. Od roku 2016 se navíc podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci zvyšuje. Podívejte se o kolik.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Tuto podporu získáte tehdy, když ztratíte práci a budete evidováni na úřadu práce. Délka, po níž budete peníze pobírat, závisí na vašem věku. Výše poskytnuté podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od výše předchozího čistého výdělku. Maximálně ale můžete pobírat 58 % z průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství z 1 až 3. čtvrtletí předešlého roku. Jelikož průměrná mzda za tato čtvrtletí se v loňském roce rovnala částce 25 903 Kč, tak nejvyšší podpora v nezaměstnanosti pro rok 2016 letos činí 15 024 Kč.

Jestliže jste mladší 50 let, můžete podporu v nezaměstnanosti pobírat celých 5 měsíců. Pokud jste ve věku od 50 do 55 let, je pro vás připravena podpora na dobu až 8 měsíců. Pokud jste starší 56 let, tak ji můžete čerpat až 11 měsíců. Pro přiznání podpory je rozhodující věk v den podání žádosti.

Když tato doba uplyne a vy si mezitím neseženete žádné jiné zaměstnání, tak i nadále zůstáváte v evidenci úřadu práce a stát za vás odvádí zdravotní pojištění. Podporu ale déle pobírat nebudete. Mohou ji nahradit dávky v hmotné nouzi, kde vaši žádost převezme obecní nebo městský úřad. Při shánění pracovního místa byste měli s úřadem práce spolupracovat, jinak můžete být z jeho evidence vyškrtnuti a ztratíte nejen nárok na sociální dávky, ale budete si muset sami začít platit zdravotní pojištění.

Podpora v nezaměstnanosti a podmínky jejího získání

Co je nutné splnit, abyste mohli podporu v nezaměstnanosti pobírat? Zaprvé vám nárok vzniká pouze tehdy, když jste za uplynulé 2 roky v kuse celých 12 měsíců byly v zaměstnání nebo podnikali. Je tedy nutné mít uhrazené sociální pojištění, které si hradíte sami nebo ho platí váš zaměstnavatel.

Uvažuje se ale také tzv. náhradní doba zaměstnání. Jedná se o přípravu osob se zdravotním postižením k práci, pobírání plného invalidního důchodu, péči o dítě do 4 let nebo o jinou osobu dle zvláštních předpisů. V úvahu se též bere dlouhodobé vykonávání dobrovolnické služby v rozsahu minimálně 20 hodin týdně nebo příprava na soustavné povolání, a to v délce nejvýše 6 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti naopak nemůže být přiznána lidem, kteří již mají nárok na starobní nebo na invalidní důchod, čerpají dávky nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství) nebo byli kvůli porušení nějakých povinností vyřazeni z evidence úřadu práce, pobírají podporu při rekvalifikaci nebo jsou ve vazbě.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Kolik přesně budete pobírat nejsnáze zjistíte na některé internetové kalkulačce, kde vyplníte svůj věk, výši odstupného a svou průměrnou čistou mzdu. První dva měsíce dostanete maximálně 65 % svého průměrného měsíčního čistého výdělku. Další dva měsíce činí dávka už pouze 50 %. Do konce podpůrčí doby je v dalších měsících možné čerpat 40 % z dřívějšího výdělku. Pokud v práci dostanete odstupné, tak se čerpání podpory odloží o příslušný počet měsíců.