Čistá mzda – kolik vám zaměstnavatel skutečně zaplatí?

čistá mzda a její výpočet
zdroj: pixabay.com

Čistá mzda je částka, která vám bude měsíčně vyplacena způsobem dohodnutým s vaším zaměstnavatelem. Jedná se o reálný disponibilní příjem osoby, který se počítá ze mzdy hrubé. Jednoduše řečeno, čistá mzda je zdaněná hrubá mzda bez sociálního a zdravotního pojištění.

Jestliže půjdete na pracovní pohovor a bude vám nabídnuta nějaká odměna za práci, nebo se sami budete ptát, kolik za vykonávanou činnost dostanete zaplaceno, řeč vždy bude o hrubé mzdě. Ta se uvádí také do pracovní smlouvy.

Výše čisté mzdy je individuální a závisí nejen na odvodech správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, ale také na daňových slevách a zvýhodněních, která můžete využít. Jsou stanoveny také minimální odvody, související s minimální mzdou.

Jak vypočítat čistou mzdu

Výpočet čisté mzdy není složitý. I tak se pro jeho nejlepší přesnost vyplatí využít některou z internetových kalkulaček. Jestliže byste si mzdu chtěli počítat ručně, museli byste zohlednit zdravotní pojištění ve výši 4,5 % z hrubé mzdy a sociální pojištění, které aktuálně činí 6,5 %. Za zaměstnance dále zdravotní a sociální pojištění odvádí také zaměstnavatel, a to ve výši 9 a 25 %.

Pokud k hrubé mzdě přičteme sociální a zdravotní placené zaměstnavatel, dostaneme tzv. superhrubou mzdu. Tento termín se při mzdových výpočtech využívá od roku 2008. Definuje ji zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Z hrubé mzdy očištěné o o sociální a zdravotní pojištění se dále vypočítá daň z příjmů. Tato daň je ve výši 15 % a počítá se z daňového základu. V ročním zúčtování je možné od částky daně odečíst slevu na manžela či manželku s příjmy do 68 000 Kč. Další slevy se již uplatňují měsíčně:

  • na poplatníka 2 070 Kč,
  • na studenta 335 Kč,
  • na invaliditu dle jejího stupně 210 nebo 420 Kč,
  • pro držitele ZTP/P 1 345 Kč.

Jestliže máte děti, můžete si uplatnit také daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč měsíčně za každé dítě. Toto zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. Ten za celý rok získá daňový bonus ve výši až 60 300 Kč. Vaše daň tak ve specifických případech může činit i 0 Kč.

Pokud nemáte nadstandardně vysoké příjmy, platíte pouze tuto daň. U osob s ročními příjmy nad 1 277 328 Kč (48násobek průměrné mzdy) se uplatňuje také solidární daň, která je ve výši 7 %.

Čistá mzda v roce 2015

Během roku 2015 nezaznamenal výpočet čisté mzdy výrazné změny. Pokud si chcete mzdu spočítat, je ideální využít mzdové kalkulačky pro aktuální rok. Její výši také snadno zjistíte dle toho, co vám zaměstnavatel pošle na váš účet po výplatě. Zpravidla je čistá mzda o několik tisíc nižší než mzda hrubá.

Pokud vaše hrubá mzda činí 25 000 Kč, tak po odečtení záloh na sociální a zdravotní pojištění a daně (předpokládáme, že uplatňujete pouze slevu na poplatníka) je čistá mzda ve výši 19 295 Kč a superhrubá mzda činí 33 500 Kč.