Co je RPSN a jak posoudit výhodnost úvěru

co je RPSN
zdroj: pixabay.com

RPSN neboli roční procentuální sazba nákladů je hlavním ukazatelem výhodnosti úvěrového produktu. Ačkoliv se banky i soukromí finanční poskytovatelé snaží nalákat na výhodné úrokové sazby, chytří klienti se zajímají nejen o samotný úrok, ale především o RPSN. Co je RPSN? Představuje procentuální vyjádření veškerých nákladů, co za úvěr zaplatíte.

Co je RPSN – hlavní ukazatel výhodnosti úvěru

Příliš vysoké RPSN signalizuje nevýhodný úvěrový produkt. Pokud je například úrok 15 % a RPSN je proti němu dvojnásobné nebo trojnásobné, sjednání se až tak nemusí vyplatit. Proto když si vybíráte úvěr, měli byste kromě úroku porovnávat také roční náklady.

Od 1.1.2002 mají poskytovatelé spotřebitelských úvěrů povinnost uvádět u svých nabídek RPSN. Nemusí se tedy povinně zadávat u půjček a úvěrů na nižší částky než 5 000 Kč nebo na vyšší částky než 1 880 000 Kč. Může se tedy stát, že u mikropůjčky nebo u hypotečního úvěru ho nenaleznete.

Spolehliví a důvěryhodní poskytovatelé ho ale dávají k dispozici. Klienti si na něj totiž často ptají, a pokud by ho nechtěli uvést, pravděpodobně by dalšího klienta nezískali. Jestliže banka poruší podmínky a nařízené RPSN neuvede, tak se poskytnutý úvěr automaticky úročí diskontní sazbou ČNB, která pro banku není vůbec výhodná.

Co vše tvoří RPNS

Co vše se promítne do roční procentuální sazby nákladů? V první řadě se jedná o poplatky za uzavření smlouvy neboli také o administrativní poplatky, které mnoho poskytovatelů stále účtuje. Dále tu jsou poplatky za správu úvěru, placené každý měsíc, poté také poplatek za vedení účtu, který již mnohé banky zrušily.

Nechybí ani poplatky za převody prostředků, za první navýšenou splátku nebo za pojištění schopnosti splácet. Jelikož je RPSN vždy udáno ročně, nemůžete při porovnávání pochybit. Pokud vzájemně srovnáváte úrokové sazby, může se vám stát, že u jednoho úvěru při neopatrnosti vezmete sazbu roční a u druhého třeba měsíční.

Výpočet RPSN

Výpočet RPSN není složitý. Většinou si ho ale sami počítat nemusíte, protože vám ho poskytovatel finančních prostředků dá. Můžete si však ověřit pravdivost jeho tvrzení. RPSN je vyjádřením úrokové míry, pro kterou se čistá současná hodnota získaných půjček rovná čisté současné hodnotě výdajů (splátek i poplatků). Než složitě počítat doma zlomky, využijte některé z internetových kalkulaček, kde výsledek získáte rychle a spolehlivě.

Další ekonomické ukazatele výhodnosti úvěru

Kromě RPSN můžete uvažovat i další ekonomické ukazatele, které vyjadřují výhodnost sjednaného úvěru a jeho podmínek. Je to například koeficient navýšení nebo ukazatel úrokové sazby. Jejich vypovídací hodnota je jiná. RPSN na rozdíl od těchto ukazatelů je poměrně jednoduché zjistit, přináší jasné výsledky a pracuje se všemi očekávanými výdaji, které se s vaším úvěrem během roku pojí.