Úvěrový podvod – na co si dát pozor

úvěrový podvod
zdroj: pixabay.com

Dnes je úvěrový podvod často skloňovaným pojmem, který jinak definuje trestní právo. Ačkoliv tomu může být těžké uvěřit, jedná se o jeden z velmi častých trestných činů, který běžně projednávají české soudy. Dle trestního zákoníku se ho dopustí takový člověk, který při sjednání úvěrové smlouvy nebo při žádosti o dotaci uvede nepravdivé či zkreslené údaje, případně jejich podstatnou část zamlčí.

Co to je úvěrový podvod

Úvěrového podvodu se můžete dopustit úmyslně i úplným nedopatřením. Hovoří se o něm tehdy, pokud uvedete nepravdivé údaje, hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčíte. Může vzniknout v souvislosti s čerpáním úvěru nebo při sjednání úvěrové smlouvy. V případě sjednání se však nejedná pouze o podpis úvěrové smlouvy, ale uvažuje se komplexně.

Aby byla naplněna skutková podstata trestného činu, tak nemusí být způsobena škoda na na majetku. Úvěrový podvod vzniká už tehdy, když se ohrožují majetkové zájmy ve společnosti a úvěrové smlouvy tedy nejsou řádně sjednávány.

Je to úvěrový podvod nebo jenom podvod?

O úvěrovém podvodu se hovoří pouze v souvislosti se sjednáním úvěrové smlouvy. Jejím poskytovatelem však může být kdokoliv – nejen banka, záložna či spořitelna. Důležitý je právě její název “smlouva o úvěru”. Jestliže si například uzavřete smlouvu o výpůjčce dle občanského zákoníku, tak na tu se už úvěrový podvod nevztahuje. To však neznamená, že pro vás lhaní nebude trestným činem. Místo ustanovení o úvěrovém podvodu se totiž postupuje podle ustanovení o podvodu.

Úvěrový podvod v případě účelového úvěru

Pokud budete čerpat účelový úvěr, můžete se dopustit úvěrového podvodu nejen tak, že při sjednání smlouvy zalžete nebo něco zamlčíte, ale také tak, že použijete prostředky tohoto úvěru k jinému účelu, než na který jsou dle smlouvy určeny. Jedná se pak o škodu na majetku, která se právně uvažuje u částek na 5 000 Kč. Tento krok už musí být úmyslný.

Trest za úvěrový podvod

Úvěrový podvod je upraven v § 211 Trestního zákoníku. U trestů, které mohu být uloženy při naplnění skutkové podstaty, se odnětí svobody pohybuje až do výše 2 let. Soud může uvalit také zákaz činnosti, pokud tato činnost s podvodem nějak souvisí. Odnětí svobody na 3 roky se uvažuje u opakovaných úvěrových podvodů.

Úvěrové podvody jsou velkým strašákem pro žadatele o úvěry v bankách, kteří manipulují se svými příjmy či výdaji nebo zamlčí například svou exekuci či jiné problémy. Úvěrové podvody jsou časté především u úvěrů na vyšší částky, například u hypotečních úvěrů.