Dohoda o pracovní činnosti má klady i zápory

dohoda o pracovní činnosti je pro každého
zdroj: pexels.com

Dohoda o pracovní činnosti je alternativou k dohodě o provedení práce i k běžné pracovní smlouvě. Využívá se pro krátkodobé přivýdělky menšího rozsahu. Je charakteristická tím, že ji lze uzavřít maximálně na polovinu stanovené týdenní pracovní doby a nejdéle na 52 týdnů. V průměru tedy pracujete pouze 20 hodin týdně. Hodí se tedy například na poloviční úvazky s tím, že každoročně je nutné uzavírat novou smlouvu.

Charakteristiky dohody o provedení práce

Jestliže si na dohodu o provedení práce vyděláte méně než 2 500 Kč měsíčně, nemusí zaměstnavatel z odměny odvádět zdravotní ani sociální pojištění. U vyššího výdělku se odvody platí standardně jako u jiné pracovní smlouvy. Dohodu si můžete sjednat i u více zaměstnavatelů současně.

Příjem je nutné danit za všech okolností. Jestliže u zaměstnavatele podepíšete Prohlášení poplatníka daně (růžový formulář), budete si moci uplatnit slevy, na které máte nárok. Jinak se strhává 15% záloha, kterou si v březnu dalšího roku vyúčtujete a stát vám vrátí případný přeplatek.

Zaměstnavatel vám na konci roku vydá potvrzení o příjmu a vy příjmy z dohod zahrnete do svého daňového přiznání. Jestliže ale máte příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, můžete ho požádat o takzvané zúčtování daně a daňové přiznání již podávat nemusíte.

Nemáte nárok na dovolenou – můžete se na ní však domluvit se svým zaměstnavatelem a tuto skutečnost upravit i ve smlouvě. Ještě v minulém roce se uvažovalo nad zahrnutím dovolených do plánovaných změn v zákoníku práce. Novela týkající se této úpravy byla však zavržena.

Dohodu uzavírejte vždy písemně

Dohoda o pracovní činnosti by měla mít vždy písemnou formu. Vaše hodinová odměna nesmí klesnout pod 66 Kč za hodinu, protože pro ni platí stejná pravidla jako pro klasickou pracovní smlouvu – tato hodinová sazba je odvozena z minimální mzdy. Kromě odměny dohoda o pracovní činnosti obsahuje definici sjednané práce a její rozsah.

Jak se ukončuje dohoda o pracovní činnosti

Doba trvání lze v dohodě nastavit jako určitá, pak se nic řešit nemusí. Jestliže je dohoda uzavřena dobu neurčitou, může být jednostranně zrušena i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 15 dní. Jestliže je však možné pracovní poměr zrušit okamžitě, výpovědní lhůta nemusí být dodržena.