Víte, kdy máte nárok na sociální dávky?

nárok na sociální dávky
zdroj: pixabay.com

Pokud nepobíráte pravidelný měsíční příjem, náleží vám od státu sociální dávky. V praxi se můžeme setkat s několika druhy sociálních dávek. Právě tento článek jsme se rozhodli věnovat jejich stručnému přehledu, abyste věděli, jaké sociální dávky jsou pro roky 2015 a 2016 aktuální a kdy máte nárok na sociální dávky.

Kdy vzniká nárok na sociální dávky

Sociální dávky v roce 2015 členíme do několika typů. Nárok na dávky vám vzniká v zákonem stanovených případech a je pouze na posouzení odborného orgánu, zda vám bude dávka vyplacena. Přinášíme vám stručný přehled vybraných sociálních dávek, o které můžete v případě potřeby požádat.

Dávky státní sociální podpory

 • přídavky na děti
 • příspěvky na bydlení
 • rodičovské příspěvky
 • porodné
 • pohřebné

Dávky státní sociální podpory se dělí na ty, které závisejí na příjmech rodiny (jedná se o přídavky na děti a příspěvky na bydlení) a na ty, co se poskytují bez ohledu na vaše příjmy (rodičovské příspěvky, porodné, pohřebné).

Pokud se pro výpočet sociálních dávek využívá váš příjem, uvažuje se vždy čistý příjem ze zaměstnání, z podnikání nebo z nemocenského a důchodového zabezpečení. Při výpočtu se pracuje s životním minimem, což je minimální hranice peněžních prostředků pro zajištění životně nezbytných potřeb. Je možné čerpat i více dávek současně.

Zbývající dávky poskytované úřady práce

 • podpora v nezaměstnanosti
 • příspěvky na sociální péči
 • dávky pro zdravotně postižené osoby

Tyto dávky se na rozdíl od první skupiny neposkytují pro zajištění základních životních potřeb. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí tehdy, když během posledních 2 let odpracujete alespoň 12 měsíců a aktuálně jste zařazeni mezi uchazeče o zaměstnání. Její výše závisí i na tom, zda za zaměstnání odejdete ze své vůle, nebo zda dostanete výpověď. Podpůrčí doba činí 5 až 11 měsíců.

Příspěvky na sociální péči se vyplácejí osobám, které jsou pro svůj zdravotní stav závislé na pomoci někoho jiného.

Dávky z nemocenského pojištění

 • mateřská
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • ošetřovné
 • nemocenská

Dávky z nemocenského pojištění se počítají z denního vyměřovacího základu konkrétní fyzické osoby. Ten se následně redukuje. Pro každou z těchto dávek je vyměřovací základ stanoven individuálně a pro výpočet sociálních dávek se tedy vyplatí využít speciální kalkulačku na internetu.

Tyto dávky jsou určeny pro ekonomicky aktivní občany, kteří ale krátkodobě ztratí možnost výdělku nebo onemocní. Může se jednat o zaměstnance i podnikatele, kteří si však částku na nemocenské pojištění platí dobrovolně.

Dávky z důchodového pojištění

 • starobní důchody
 • vdovské a vdovecké důchody
 • sirotčí důchody
 • invalidní důchody

Během života si platíme důchodové pojištění a až přijde čas, máme nárok na sociální dávky v této oblasti. To proto, abychom ve stáří nebo v případě invalidity dostali důchod v adekvátní výši. Tyto peníze vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení a pro výplatu dávek je opět nutné splnit určité podmínky – především dobu pojištění, z níž se kalkuluje, kolik pojištěný opravdu zaplatil.

Výplatní termíny sociálních dávek

Výplatní termíny sociálních dávek jsou stanoveny individuálně a je tedy určitě lepší se o konkrétním termínu informovat u příslušné státní organizace, která vám přiznala nárok. Obraťte se tedy na úřad práce nebo na okresní správu sociálního zabezpečení. Většina sociálních dávek se vyplácí každý měsíc opakovaně. Jakmile vám tedy bude stanoven první termín, můžete očekávat, že další měsíc bude termín shodný.