Starobní důchod – jaké změny proběhnou v roce 2016?

starobní důchod
zdroj: pixabay.com

Nárok na starobní důchod vzniká každému, kdo dosáhne svého důchodového věku a zároveň splní potřebnou dobu pojištění. Jedná se o sociální dávku, která se vyplácí z důchodového pojištění v rámci důchodového systému. Každá země má nárok uplatňovat jiný důchodový systém. U nás funguje tzv. systém průběžného financování.

Podstata průběžného financování

Tento systém je charakteristický tím, že si své vlastní peníze nikde nespoříte, ale váš důchod se průběžně hradí z příspěvků aktivních účastníků na sociálním pojištění. Ty se přerozdělují a dávají se těm, kteří je ihned potřebují. Tento systém se zakládá na solidaritě mezi generacemi. Dále je velmi citlivý na demografický vývoj a vývoj produktivních schopností aktivní populace. To jsou spíše jeho nevýhody.

Za výhodu se naopak považuje, že flexibilně vyrovnává inflaci. Celosvětově se jedná o nejrozšířenější systém financování sociálního pojištění, jelikož je také nejjednodušší a vychází levněji než střádání peněz do fondů. Fondové financování výrazně spoléhá na investiční činnost penzijního plánu.

Valorizace důchodů k 1.1.2016

K začátku roku 2016 došlo k valorizaci starobních důchodů. Každý poživatel důchodu tedy v novém roce dostal vyšší důchod o 40 Kč. Zároveň byl v prosinci roku 2015 každému důchodci poskytnut jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč, který by se měl vyplatit v průběhu února nebo března. Na něj mají nárok ti důchodci, kteří zároveň obdrží výplatu důchodu, ať už starobního, invalidního nebo třeba pozůstalostního. I když pobíráte více důchodů, obdržíte tento příspěvek pouze jednou. Důležité také je, že o něj nemusíte žádat.

Starobní důchod a změny v jeho výpočtu

Základní výměra pro starobní, invalidní i pozůstalostní důchody činí v roce 2016 podle návrhu MPSV 2 440 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na příjmech v produktivním věku a době pojištění. Platí, že čím vyšší příjmy jste pobírali a čím déle jste byli pojištěni, na tím lepší důchod dosáhnete. Aby váš výpočet starobního důchodu byl opravdu přesný, je nutné znát osobní vyměřovací základ a dobu pojištění na celé ukončené roky.

Pro rok 2016 vypočítáte vyměřovací základ pro starobní důchod z příjmů, z nichž bylo zaplaceno sociální pojištění mezi lety 1985 až 2015. Osobní vyměřovací základ je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Ta se zjistí díky koeficientu. Doba pojištění zahrnuje odpracované roky a náhradní dobu pojištění (například mateřskou, studiu do roku 2010 v plném rozsahu, evidenci na úřadu práce).

Dále je nutné osobní vyměřovací základ zredukovat. Pro rok 2016 jsou stejné redukční hranice jako pro rok 2015. Rozsah redukčních pásem je však jiný, což souvisí se změnou průměrné mzdy. Pro rok 2016 jsou tedy platná dvě redukční pásma: 11 883 Kč a 108 024 Kč. V prvním redukčním pásmu se bere 100 %, v druhém 26 % a k částce ve třetím se nepřihlíží. Pro výpočet starobního důchodu je ideální využít některou online kalkulačku nebo se zeptat přímo na správě sociálního zabezpečení.