Vkladní knížka stále není přežitek

vkladní knížka
zdroj: pixabay.com

Vkladní knížky nebyly pouze oblíbeným spořícím produktem našich babiček. Stále si najdou své příznivce, a to především pro benefity, jaké v porovnání s dalšími spořícími produkty vkladní knížka přináší. Zařídit si ji můžete už dnes a to téměř u jakékoliv konzervativní banky či spořitelny.

Jak funguje vkladní knížka

Vkladní knížka se definuje jako dokument, který vystaví banka nebo spořitelna o přijatém peněžním vkladu nebo jeho výběru. Do vkladní knížky se také evidují přírůstky úroků nebo další nepeněžní operace. V Čechách se jedná o nejstarší způsob spoření.

Založení

Pokud si chcete vkladní knížku založit, musíte s peněžním ústavem sepsat smlouvu o vkladu. V současnosti se vkladní knížky vydávají pouze na jméno (dříve bylo možné vystavit vkladní knížku i na doručitele, tato možnost ale byla k 1.1.2013 zrušena). Může mít stanovenou výplatní lhůtu nebo je bez ní. Výplata finančních prostředků je kromě předložení dokladu totožnosti mnohdy vázána také sdělením hesla.

Náležitosti

Vkladní knížky mají stanovené náležitosti, které by měly obsahovat. Jedná se o jednoznačnou identifikaci banky a vkladového účtu (jméno banky, bankovní spojení, číslo účtu, délka výpovědní lhůty), dále o jméno a příjmení vkladatele nebo název jeho účtu, jeho adresu či datum narození. Může být stanoven také právní nástupce a vkladní knížka obsahuje i rubriky pro záznam o vypovězení vkladu nebo pro pohyby.

Druhy vkladních knížek

  • vkladní knížky bez výpovědní lhůty
  • vkladní knížky s výpovědní lhůtou
  • dětské vkladní knížky
  • výherní vkladní knížky

U vkladní knížky s výpovědní lhůtou je stanovena doba, po kterou nemůžete peníze vybrat (ta činí maximálně 2 roky). Poté se vám připíše úrok a vy si peníze vyberete nebo vkladní knížku opět prodloužíte.

Dětské vkladní knížky se pojí s výhodnějším úročením.

Výherní vkladní knížky jsou speciální knížky, se kterými získáte možnost zúčastnit se slosování o finanční výhry. Jinak se neúročí

Hlavní výhody a nevýhody vkladní knížky

Hlavní předností vkladních knížek je, že vklady jsou ze zákona na 100 % pojištěny (maximálně však do výše 100 000 EUR). Nemůže se tedy stát, že byste o své naspořené peníze přišli.

O výši uložených prostředků a jejich zúročení se vede záznam přímo ve vkladní knížce. Dispozice můžete udělit i jakékoliv další osobě nebo si na vkladní knížce stanovit vinkulaci. S vkladní knížkou se nepojí žádné poplatky.

Velkou nevýhodou je nízké úročení. Úroky vkladních knížek se dnes pohybují na opravdu žalostné úrovni. Například na vkladní knížce České spořitelny získáte zanedbatelný úrok 0,20 % při uložení peněz na 24 měsíců. Takový úrok dnes nabízejí i mnohé běžné účty.

O něco lépe na tom jsou dětské vkladní knížky, kde můžete aktuálně dosáhnout až na 1,50 %. Důležité je také vědět, že jakmile skončí sjednané období, úrok se výrazně sníží, a to až na 0,01 %. Proto je potřeba vkladní knížku včas vybrat nebo její výpovědní lhůtu prodloužit.

Čím nahradit vkladní knížku?

Na trhu dnes existuje celá řada zajímavých spořících produktů. Vybírat můžete mezi běžnými spořícími účty, termínovanými vklady a zajímavou možností je také stavební spoření.

Při výběru spořícího produktu je nezbytné zhodnotit výši úrokové sazby, pojištění vkladu, další poplatky a povinnosti, které se s vybraným produktem spojují. Zvolené spoření pro vás sice může být finančně výhodnější, v tom případě však bude většinou i rizikovější.