Na výpověď pojistné smlouvy myslete včas

výpověď pojistné smlouvy
zdroj: pixabay.com

Jestliže máte pojistku a nejste s ní spokojeni, můžete podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě podat výpověď. Tento zákon řeší soukromé pojištění, tedy životní a neživotní pojistky, týkající se vaší osoby a vašeho majetku. Pokud si chcete ušetřit čas, hledejte na stránkách pojišťoven speciální formuláře nebo na internetu vzorové dokumenty. Jak by měla vaše výpověď pojistné smlouvy vypadat? A kdy fakticky skončí vaše pojištění?

Výpověď pojistné smlouvy 6 týdnů před koncem pojistného období

Při podávání výpovědi se nelze řídit univerzální radou. Vždy si pečlivě prostudujte podmínky vaší pojistné smlouvy, kde jsou často uvedeny i bližší informace pro případ podání výpovědi. Obecně podle zákona o pojistné smlouvě lze vypovědět pojištění ke konci pojistného období, tj. ke konci doby, na kdy je smlouva platná.

I ve smlouvách na dobu neurčitou je mnohdy sjednáno roční pojistné období, bez ohledu na to, v jakých splátkách pojištění platíte. V takovém případě musíte výpověď doručit alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak vám začne běžet další například rok, po který budete muset u pojišťovny setrvat.

I když vaše pojišťovna s žádným takovým termínem nepracuje, může být ve smluvních podmínkách uvedena jiná lhůta, po níž musíte pojištění platit po podání výpovědi (zpravidla se jedná o dva až tři měsíce).

Jak vypovědět nově uzavřenou smlouvu

Sjednali jste si pojistku a nejste s ní spokojení? Vyřídili jste si nezbytné pojištění při koupi vozu, ale teď chcete svou pojišťovnu změnit? Na zrušení stávající pojistné smlouvy máte dva měsíce, které běží od jejího uzavření. V této lhůtě můžete svou pojistnou smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

Když nejste spokojeni s řešením pojistné události

Stalo se, že pojišťovna vám vyplatila menší odškodné, než jste očekávali a už tak u ní nechcete déle setrvat? Pak rovněž můžete svou pojistku zrušit. Na výpověď pojistné smlouvy v tomto případě máte celé 3 měsíce ode dne, kdy vám bylo doručeno oznámení vzniku pojistné události.

Zrušení pojistky pro nesouhlas se změnou výše pojistného

Jestliže vám pojišťovna zvýšila vaše pojistné a vy s tímto zvýšením nesouhlasíte, máte 2 měsíce na zrušení pojistné smlouvy, které běží před splatností pojistného na další pojistné období.

Ve specifických případech může pojištění ukončit i sama pojišťovna. Jde o případy, kdy neplatíte pojistné včas nebo poskytnete při sjednání smlouvy neúplné či nepravdivé informace.