Zdravotní pojištění OSVČ

zdravotní pojištění osvč
zdroj: pixabay.com

Zdravotní pojištění je v Čechách chápáno jako veřejné zdravotní pojištění. Účastnit se ho musí všechny subjekty. Za některé z nich – například za děti nebo za seniory – toto pojištění ale hradí stát. Ať už pracujete v zaměstnaneckém poměru nebo jste OSVČ, musíte si zdravotní pojištění platit ze svého příjmu.

Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění OSVČ

Vyměřovací základ tvoří 50 % z částky rozdílu mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Je však stanoven i minimální vyměřovací základ, který představuje dvanáctinásobek poloviny průměrné mzdy v národním hospodářství.

OSVČ, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů, hradí zdravotní pojištění prostřednictvím záloh. Pokud je pro vás vaše činnost pouze vedlejší, zálohy v prvním roce platit nemusíte, vše se vyúčtuje až po skončení roku na základě Přehledu, který podáváte své zdravotní pojišťovně.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění

Minimální záloha od ledna 2017 činí 1 906 Kč. Do konce roku byla výše záloh pouze 1 823 Kč. V historii se jedná o poměrně velký růst, který je způsobem růstem minimální a tedy i průměrné mzdy. Zálohy v nové výši mají povinnost platit všechny OSVČ, které hradí jen minimální zálohy, již od ledna 2017 – první takovou zálohu tedy zaplatí do 8. února. Zde naleznete historický vývoj minimálních záloh na zdravotní pojištění OSVČ.

Nezáleží na tom, zda s podnikáním teprve začínáte, zda jste ve ztrátě nebo že jste ještě nepodali Přehled, minimální zálohy jsou pro hlavní činnost povinné. Tuto informaci vám potvrdí i ve zdravotní pojišťovně nebo na živnostenském úřadě.

Vše vyúčtujete při podání Přehledu, kdy vám stát peníze sice nevrátí, ale může vám zálohy navýšit – pokud máte vysoké příjmy. Když se v dalším roce vaše příjmy opět sníží, dojde i ke snížení záloh a teď už i k vrácení přeplatku. Záloha je vždy splatná do osmého dne následujícího měsíce.

Sazba zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění pro OSVČ je v sazbě 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75 % ze zisku. Ztrátu z předchozích let si zde nemůžete uplatnit.

Přerušení živnosti, přechod na pracovní poměr

Při přerušení živnosti pro vás nekončí povinnost placení záloh. Stále je hradíte, ale pouze v minimální výši – jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Když jako OSVČ budete působit i dále, ale zároveň si seženete zaměstnání na hlavní pracovní poměr, začne za vás zálohy zdravotní pojišťovně odvádět váš zaměstnavatel. Zdravotní pojišťovně v tomto případě nic nehlásíte.