Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

přiznání k dani z příjmů fyzických osob
zdroj: pixabay.com

V minulém článku jsme se podívali na to, co je předmětem daně z příjmů fyzických osob. Dnes se zaměříme na přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které je teď na začátku roku aktuální. Řeší se totiž vždy zpětně a ke konci měsíce března se podává za předchozí rok.

Jak a kde podat přiznání k dani z příjmu

Nejprve se v zákoně nebo na finančním úřadě přesvědčte, že máte povinnost podat daňové přiznání. Pokud nepobíráte pravidelný příjem, tak jsou nějaké výjimky, o kterých vás ale budou samozřejmě informovat i na finančním úřadě.

Když máte příjmy od jednoho zaměstnavatele, tak běžně daňové přiznání řešit nemusíte, protože váš zaměstnavatel vše vyřídí za vás. Jestliže ale máte příjmy od více zaměstnavatelů, podnikáte, máte příjmy z kapitálového majetku nebo třeba z pronájmu, tak si přiznání k dani z příjmů fyzických osob pravděpodobně budete zařizovat sami.

Daňové přiznání můžete podat několika způsoby – elektronicky nebo osobně. Abyste ho mohli odeslat elektronicky, musí vlastnit datovou schránku nebo elektronický podpis. Jinak doporučujeme ho osobně odevzdat na podatelně finančního úřadu. Vyplnit si ho můžete i doma v elektronickém interaktivním formuláři a ten pak vytisknout a odevzdat. Místní příslušnost finančního úřadu se rozlišuje podle místa pobytu fyzické osoby (trvalého bydliště).

Lhůta pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává do třech měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pro rok 2016 je základní lhůta do 3. 4. 2017. Pokud musíte mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo když vám daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, tak lhůta místo třech měsíců činí šest měsíců.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – formulář

Obecné informace o dani z příjmu fyzických osob hledejte v zákoně nebo na webu Finanční správy. Přes její daňový portál toto přiznání rovněž můžete vyplnit a podat. Pokud máte v plánu si přiznání vyplnit v interaktivním formuláři a pak ho zanést na finanční úřad osobně, tak doporučujeme tyto formuláře. Najdete zde několik formulářů, včetně všech potřebných příloh. Připraveny jsou i přehledy pro zdravotní pojišťovny a pro Českou správu sociálního zabezpečení.