Máte nárok na příspěvek na bydlení?

nárok na příspěvek na bydlení
zdroj: pixabay.com

Příspěvek na bydlení je jednou ze základních dávek státní sociální podpory. Využívá se ke krytí nákladů na bydlení u osob s minimálními příjmy. O tom, zda na příspěvek dosáhnete, rozhoduje pouze váš příjem, nikoliv skutečnost, zda bydlíte ve vlastním nebo v pronajatém bytě či domě. Příjmy jednotlivce či rodiny se posuzují vždy za předchozí čtvrtletí.

Kdy vám vznikne nárok na příspěvek na bydlení

Na výpočet nároku na příspěvek na bydlení je ideální použít některou z kalkulaček dostupných na internetu. Příspěvek na bydlení je trasparentní. Obecně lze říci, že ho stát poskytuje tehdy, když vaše výdaje za bydlení přesáhnou o 30 % vaše příjmy (pokud bydlíte v Praze, počítá se 35 % z příjmů).

Výše příspěvku na bydlení se stanovuje tak, aby vám po zaplacení nákladů týkajících se bydlení zůstala dostatečná částka na vaše živobytí (odvozená ze životního nebo existenčního minima). Bohužel se příspěvek na bydlení často zneužívá, a tak od letošního roku dochází ke zpřísnění podmínek jeho poskytnutí.

V roce 2015 jsme zaznamenali pokles příspěvku na bydlení. Konkrétně došlo k poklesu tzv. normativních nákladů na bydlení, které se využívají při výpočtu. Ty se snížily o 0,84 % – dle typu využívaného bydlení – průměrně tak dochází ke snížení příspěvku o částku 283 Kč.

Žádost o příspěvek na bydlení

O příspěvek na bydlení můžete požádat jako jednotlivec nebo rodina (vícečlenná domácnost). Započítávají se veškeré příjmy osob, které v domácnosti žijí a není možné získat dva příspěvky na jeden byt/dům.

Do nákladů na bydlení se nepočítá pouze nájemné, ale třeba i náklady za energie, vodu, odpad nebo vytápění. V porovnání s těmito náklady vystupují státem stanovené normativní náklady, které vytvářejí maximální hranici pro výpočet – pokud jsou vaše skutečné náklady nižší, bere se jejich celá částka, jestliže jsou vyšší, počítá se příspěvek z normativních nákladů. Konkrétní tabulky nákladů, platných pro rok 2015, naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře pro žádost o příspěvek na bydlení jsou k dispozici na Úřadech práce ČR. Vyplnit formulář můžete přímo na příslušném územním pracovišti.

Jak dlouho čerpat příspěvek

Příspěvek můžete čerpat tak dlouho, dokud splňujete kriteria pro jeho poskytnutí. K posuzování vaší situace dochází každé čtvrtletí, kdy musíte předložit doklad o výši čtvrtletního příjmu. Od roku 2015 může být příspěvek poskytnut také žadateli, jehož příjem nepřevyšuje 1,3násobek částky na živobytí, odvozené od životního či existenčního minima.

Příspěvek vs. doplatek na bydlení

Jestliže pro vás není příplatek na bydlení dostačující, může vám stát poskytnout doplatek. Děje se tak tehdy, když veškeré své příjmy dáte za bydlení a už vám nezůstane žádné životní minimum. Výše doplatku se stanovuje s ohledem, aby vám na živobytí zůstaly nějaké peníze. I o tento příspěvek můžete požádat na příslušném Úřadě práce ČR.

Zajímají vás další dávky? Jejich kompletní přehled naleznete v tomto článku.