Kdy se dá uplatnit daňová sleva na dítě?

daňová sleva na dítě
zdroj: pixabay.com

Při výpočtu daně z příjmů se daňový základ i konečná daň upravuje o celou řadu odpočtů. Sleva na dítě se odečítá přímo od daně a může mít i podobu tzv. daňového bonusu, pokud máte nízké příjmy. Kdy můžete této slevy využít? A kolik vám mohou vaše děti na daních ušetřit?

Daňová sleva na dítě od roku 2015

Od letošního roku 2015 činí roční sleva od daně 13 404 Kč na první vyživované dítě, 15 804 Kč na druhé vyživované dítě a 17 004 na třetí a každé další vyživované dítě.

Jestliže máte tak nízkou daň, že tuto slevu nevyčerpáte, získáte její zbývající část od státu zpět formou daňového bonusu. Ten může být v maximální výši 60 300 Kč.

Na jaké děti se sleva vztahuje

Pokud budete chtít tuto slevu uplatnit, měli byste vědět, v jakých případech tak můžete učinit. Sleva na dítě se vztahuje se pouze na děti, které žijí ve společné domácnosti a zároveň jsou nezletilé, ve věku do 26 let a stále studují nebo mají zdravotní problémy, které jim brání ve studiu.

Dítě musí být vlastní, osvojené, v náhradní péči, druhého z manželů nebo se může jednat také o vnouče, jehož rodiče žádné příjmy nemají a nemohou tedy slevu uplatnit. Slevy mohou využít nejen manželé, ale i registrovaní partneři. Další specifické případy pak naleznete v zákoně o daních z příjmů, konkrétně v § 35.

Kdo může využít slevu na dítě

Nárok na slevu vám stát přizná tehdy, pokud dítě vyživujete a žijete s ním ve společné domácnosti v daném kalendářním měsíci. Pro přiznání nároku je důležitý stav na začátku měsíce a daňové zvýhodnění můžete uplatnit už v tom měsíci, kdy se dítě narodilo nebo se začalo soustavně připravovat na budoucí povolání či došlo k jeho osvojení atd.

Slevu uplatníte v daňovém přiznání, které podáváte vždy do konce měsíce března, a to vždy za předchozí rok. Po odečtení této slevy se vám spočítá daň a následně se stanoví nové zálohy.

Uplatnění slevy na děti u OSVČ

Podmínky pro uplatnění slevy, které jsou uvedeny výše, se vztahují na osoby, které mají příjem ze závislé činnosti. Jestliže podnikáte, je to s uplatněním slevy na dítě složitější. Do daňového přiznání můžete slevu uvést jen tehdy, pokud své výdaje stanovujete na základě účetnictví nebo daňové evidence. Jestliže výdaje vyčíslujete paušálem, slevu si neuplatníte (jedná se o změnu, která vstoupila v platnost za rok 2013). Kromě slevy na dani nemůžete využít ani slevy na vyživovanou manželku nebo na manžela.

Co to je daňový bonus?

Se slevou na dítě se pojí také tzv. daňový bonus. To znamená, že stát vám část peněz vrátí zpět. Maximální výše činí 60 300 Kč a mohou na něj dosáhnout pouze ti, kteří si vydělají více než šestinásobek minimální mzdy za rok. Nemohou ho využít nezaměstnané osoby a do uplatnění nároku se zahrnují veškeré vaše příjmy (ze zaměstnání, z podnikání nebo i z pronájmu).