Když máte vysoké příjmy, zaplatíte solidární daň

solidární daň
zdroj: pixabay.com

Solidární daň je v naší legislativě stále ještě novinkou. Její výše je 7 % a pokud váš rozhodný příjem nepřekročí 1 277 328 Kč za rok, tak se nemusíte obávat, že byste ji museli platit. Označuje se též jako milionářská daň – tento název je logicky odvozený z toho, že musíte mít zisk vyšší než 1 milion korun, abyste ji museli platit.

Kdo platí solidární daň

Solidární daň se týká podnikatelů i zaměstnanců. Zatímco podnikatelé platí tuto daň až při jejím zúčtování, zaměstnanci ji hradí již v měsíčních zálohách, pokud jejich měsíční příjem překročí částku 106 444 Kč.

Solidární dani nepodléhají pasivní příjmy – například příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo třeba z prodeje nemovitostí či movitých věcí. Tyto příjmy nepodléhají ani zálohám na sociální nebo zdravotní pojištění. Platí se z nich pouze daň z příjmů ve výši 15 %.

Od roku 2013 platí sazba solidární daně 7 % a ani v roce 2016 nepředpokládáme, že by se solidární daň zvýšila či snížila, ačkoliv byla v roce 2013 zavedena pouze jako dočasné tříleté opatření. Její zrušení by mělo souviset s opuštěním konceptu superhrubé mzdy. Ani zde se ale žádné změny neplánují.

Výpočet solidární daně od 1.1.2015

Jak se počítá solidární daň? Její výši by vám měla vyčíslit vaše účetní nebo daňový poradce, který připravuje vaše přiznání k dani z příjmů. Jestliže si ale vše počítáte sami, bude se vám hodit následující postup.

Jestliže vaše hrubá mzda v zaměstnání činí 120 000 Kč (což je více než hranice pro solidární daň), tak se z částky spočítá sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %). Ze superhrubé mzdy, které činí 160 800 Kč, se vypočítá daň z příjmů. Solidární daň se ale počítá pouze z hrubé mzdy, a to tak, že od částky 120 000 Kč se odečte hraniční příjem 106 444 Kč a z tohoto rozdílu se vezme 7 %.

Může se vám také stát, že solidární daň budete platit jen v některém měsíci. Pak když vaše souhrnné roční příjmy budou pod hranicí 1 277 328 Kč, tak nemusíte přiznání za loňský rok podávat, stačí, když zúčtování provede váš zaměstnavatel. Jestliže vaše příjmy budou vyšší, tak podáváte daňové přiznání sami.

Pokud podnikáte jako OSVČ, tak solidární daň platíte ze svého hrubého zisku (tedy z příjmů snížených o výdaje). Vše vyřídíte v rámci jednoho přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které máte povinnost podat do března 2016.

Důvody pro zavedení solidární daně

Solidární daň byla zavedena v roce 2013, jelikož efektivní sazba daně z příjmů fyzických osob byla u nadstandardních příjmů nižší. Pro sociální a zdravotní pojištění totiž platí maximální vyměřovací základ, takže příjmy které jsou vyšší než tento strop nejsou efektivně daněny.

Na solidární daň navíc není možné uplatnit žádné odpočty, jedná se tedy o relativně spravedlivé řešení, jak zdanit vysoké příjmy. Lze si pouze odečíst ztrátu z minulých let.