Minimální mzda od 1.1.2015 opět vzrostla

jak se změnila minimální mzda od roku 2015
zdroj: pixabay.com

Plánujete nástup do práce po ukončení studia? Nebo se chystáte změnit zaměstnání a zajímá vás, jaká je aktuální výše minimální mzdy? Současná minimální mzda od 1. ledna 2015 činí 9 200 Kč. V porovnání se státy západní Evropy se ale jedná o směšnou částku.

Minimální mzda v ČR a v Evropě

Česká republika v celé Evropské unii patří mezi země s nejnižší minimální mzdou. Lépe na tom jsou například občané v Německu, ve Velké Británii nebo v zemích Beneluxu. V porovnání s ČR mají nižší mzdu pouze v Rumunsku, Bulharsku nebo v Litva.

Minimální mzda je mocný nástroj, nímž stát může výrazně ovlivňovat ekonomiku. Jedná se o částku, kterou máte jistou u každého zaměstnavatele, kde pracujete na hlavní pracovní poměr nebo i na dohodu. Bohužel pracovní smlouvu lze obejít třeba prací na živnostenský list, kde už může být vaše odměna mnohem nižší. Často je i stejná, ale zaměstnavatel na vás beztak ušetří, protože nebude muset platit tak vysoké odvody jako u běžného zaměstnance.

Hlavní funkce minimální mzdy

Minimální mzda má dvě základní funkce. Tou první je funkce sociálně-ochranná, která zajišťuje, že zaměstnancům neklesnou příjmy pod sociálně akceptovatelnou úroveň. Druhou funkcí je ekonomicko-kriteriální, kterou minimální mzda motivuje k hledání práce a zabraňuje zneužívání sociálních dávek. Institut minimální mzdy vychází z Úmluvy o zavedení metod stanovení minimální mezd, přijaté dne 16.6.1928 na zasedání Mezinárodní organizace práce.

Pro stanovení vhodné výše minimální mzdy se využívají dva základní způsoby. Zaprvé se může jednat o částku na polovině průměrné mzdy. Zadruhé se minimální odměna určí jako dvojnásobek životního minima. U nás v ČR je minimální mzda stanovena přibližně na 40 % průměrného platu.

Vývoj minimálních mezd v Čechách do roku 2015

  • V únoru roku 1991 činila minimální měsíční mzda 2 000 Kč, což v přepočtu odpovídalo minimální hodinové mzdě 10,80 Kč. Na vybrané osoby (například na ty, co čerpaly invalidní důchod), bylo možné aplikovat ještě nižší sazby.
  • V roce 2007 v souvislosti se zavedením nového zákoníku práce se minimální mzda zvýšila na částku 8 000 Kč. Tato částka se vztahovala k 40hodinové pracovní době a výdělek na hodinu tak vycházel na částku 48,10 Kč.
  • Od 1.8.2013 se minimální mzda zvýšila na částku 8 500 Kč
  • Od 1.1.2015 se minimální mzda zvedla o dalších 700 Kč a aktuálně tedy činí 9 200 Kč.

Tato částka vešla v platnost nařízením vlády č. 204/2014 Sb. dne 15.9.2014. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru i pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

9 200 Kč je hrubá mzda, skutečná výše čisté mzdy po odečtení záloh na sociální a zdravotní pojištění a daně činí 8 188 Kč. V přepočtu se jedná o minimální hodinovou mzdu 55 Kč pro rok 2015.

Jaký dopad má zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015?

Každé zvýšení minimální mzdy sebou přináší problémy a specifika, jaká je nutné při dalším uvažování v potaz. Pro jedince zvýšení o 700 Kč není příliš výrazné, pro firmu, která však zaměstnává pracovníků více, se může jednat o vysokou částku. Navýšení minimální mzdy nepřímo vede i k rušení pracovních míst, jelikož za více peněz si budou moci dovolit zaměstnat méně pracovníků.

Se zvýšením minimální mzdy si ale určitě polepší zdravotní pojišťovny. Ty od zaměstnanců i zaměstnavatelů obdrží více peněz. Co se týká daně z příjmů, jsou zde změny díky slevám na dani a odčitatelným položkám jenom minimální.