Nástup na mateřskou dovolenou

nástup na mateřskou dovolenou
zdroj: pixabay.com

Mateřství je radostnou událostí v životě snad každé ženy. Bohužel se však většinou nejedná o “dovolenou” v pravém slova smyslu, jelikož si od svých povinností příliš neodpočinete. Jenom svou práci vyměníte za péči o dítě, které ji bude vyžadovat 24 hodin denně. V tomto článku jsme se zaměřili přímo na nástup na mateřskou dovolenou. Dozvíte se například, jak vzniká nárok na finanční pomoc v mateřství a kdy můžete na mateřskou nastoupit.

Mateřská nebo rodičovská dovolená?

V praxi se můžeme setkat se dvěma základními pojmy. Těmi je mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Bohužel se tyto dva odlišné stavy často zaměňují. Nástup na mateřskou dovolenou si můžete naplánovat již na 6 až 8 týdnů před porodem. Jestliže se budete chtít z práce uvolnit dříve, můžete tak učinit pouze na doporučení svého lékaře.

Nebudete však pobírat mateřskou, ale nemocenskou. Při předčasném porodu získáte mateřskou ode dne nástupu na následujících 28 týdnů. Jestliže z mateřské vyčerpáte méně než 6 týdnů z jiných důvodů, tak vám mateřská bude náležet pouze na 22 týdnů. Pokud se vám narodí dvě nebo více dětí, máte nárok na 37 týdnů mateřské dovolené.

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou. Případně pokud je pro vás rodičovský příspěvek finanční výhodnější než mateřská, nebo když vám nárok na mateřskou vůbec nevznikne, můžete na ni jít ihned. Všichni rodiče mohou vyčerpat příspěvek v maximální výši 220 000 Kč a peníze lze čerpat až do 4 let věku dítěte.

Nástup na mateřskou pouze tehdy, když na ni máte nárok

Zda máte nárok na mateřskou nejlépe posoudí správa sociálního zabezpečení. Žena, která o ni chce požádat, musí být v době nástupu na mateřskou nemocensky pojištěná, tzv. být zaměstnaná nebo v tzv. ochranné lhůtě, která běží ještě dalších 180 dnů po zániku zaměstnání. To však není jediná podmínka. Tou druhou je, že musíte za předchozí dva roky mít zaplacených alespoň 270 dnů nemocenského pojištění.

Nástup na mateřskou dovolenou je možný u žen, které jsou zaměstnané, bez zaměstnání (ale nacházejí se v ochranné lhůtě) nebo podnikají. Pro ženy podnikatelky platí stejné podmínky pro získání mateřské jako pro ty, co jsou zaměstnané. Během podnikání odvádějí výrazně nižší příspěvek na nemocenské pojištění, takže mateřská není tak vysoká jako u žen na ni nastupujících ze zaměstnání.

Nástup na mateřskou dovolenou pro ženy i muže

V posledních letech není výjimkou, že na mateřské zůstává s dětmi otec a žena se po porodu vrací do práce. Podmínky, aby mateřskou získal, jsou zde obdobné. Ženy, které mají kariérní plány do budoucna nebo v práci vydělávají více než muži, na mateřské často zůstat nechtějí. Otec pak musí o mateřskou požádat na základě písemné dohody, kterou spolu oba rodiče uzavřou.