Vdovský důchod po manželovi získáte za specifických podmínek

vdovský důchod po manželovi
zdroj: pixabay.com

Na vdovecký či vdovský důchod po manželovi vzniká nárok lidem po smrti životního partnera. Ačkoliv se jedná o velmi smutnou událost v životě, je potřeba myslet na finanční zajištění do budoucna. Vdovský důchod částečně kompenzuje příjem, který jste dříve měli ve dvou lidech a představuje tedy opatření proti tomu, abyste se z ničeho nic neocitli na hranici chudoby.

Kdo má nárok na vdovský či vdovecký důchod

Tento důchod ale nezíská automaticky každý. Rozhoduje zde mnoho skutečností. Patří mezi ně například to, zda jste byli se svým partnerem sezdaní či nikoliv. Pokud žijete tzv. “na psí knížku”, žádnou kompenzaci v podobě důchodu od státu nečekejte. Zemřelá osoba tedy musí být manželem či manželkou pozůstalého. Na dávky mají nárok opravdu pouze manželé, pro výplatu důchodu se zatím neuznává ani například registrované partnerství.

Kromě samotného vdovského důchodu sem patří také sirotčí důchod, který pobírají děti a mladiství do 26 let. Jestliže se po smrti partnera znovu vdáte, tak se vám vdovský důchod po manželovi samozřejmě přestane vyplácet.

Dočasný nebo trvalý vdovský důchod po manželovi

Praxe dále rozlišuje dočasný a trvalý vdovský důchod. Na ten dočasný vzniká nárok tehdy, pokud manžel či manželka zemřel(a) v době pobírání starobního nebo invalidního důchodu. Vztahuje se též na smrt následkem pracovního úrazu nebo na předčasný důchod. Trvalý vdovský důchod náleží pozůstalým, kteří pečují o nezaopatřené dítě nebo o někoho jiného z rodiny, kdo s nimi žije ve společné domácnosti. Dále jsou plně invalidní nebo dosáhli důchodového věku pro vznik nároku na starobní nebo na vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod tedy vzniká s věkem. Pokud jste tedy mladou vdovou, od státu téměř nic neobdržíte. Budete mít nárok pouze na dočasný – roční důchod. Trvalý vdovský důchod můžete aktuálně získat od starší 58 let a 10 měsíců. Tato hranice se každoročně mění. Je však stejná pro ženy i pro muže. Jestliže jí dosáhnete do dvou let po ukončení pobírání dočasného důchodu, bude vám vdovský důchod po manželovi obnoven.

Žádost o vdovský či vdovecký důchod

Výhodné je, že o důchod můžete požádat i opožděně, jelikož váš nárok se nepromlčí. Pokud jste tedy svou žádost zanedbali, ničemu to nevadí. Připravte si občanský průkaz, úmrtní list zesnulého a oddací list. Tyto doklady spolu se žádostí předložíte okresní správě sociálního zabezpečení, která následně rozhodne o přidělení důchodu.

Online můžete využít i internetové kalkulačky, na níž si snadno spočítáte, jak vysoký vdovský důchod po zesnulém manželovi či zesnulé manželce obdržíte. Nečekejte však, že se bude jednat o příliš vysoký finanční obnos. Jestliže chcete zabezpečit svého muže nebo svou ženu po smrti, tak je lepší využít nějakého životního pojištění, kde v případě vaší smrti pojišťovna vyplatí slíbenou částku.