Předčasný důchod – jak výrazně sníží vaši penzi?

předčasný důchod
zdroj: pixabay.com

Předčasný důchod přináší určité výhody i nevýhody. Jeho hlavní předností je, že vám umožní odchod do penze dříve, než je stanoveno. Na druhou stranu ale přijdete o část peněz, a to nejen po dobu předčasného důchodu, ale i během doby, ve které budete už pobírat řádný starobní důchod. Krácení pak závisí především na tom, o kolik měsíců či let jste svůj nástup do penze urychlili.

Kdy můžete využít předčasný důchod

Snad každý dnes už ví, že je do penze možné odejít dříve než v řádném termínu. Ze zákona o důchodovém pojištění plyne, že pokud vám na důchod vzniká nárok v 60 letech, můžete do předčasného důchodu odejít maximálně 3 roky před svým penzijním věkem. Pokud máte nastoupit do penze až ve věku 63 let nebo ještě později, můžete předčasného důchodu využít již o 5 let dříve (minimálně však ve věku 60 let). Zároveň je nutné splnit podmínky účasti na důchodovém pojištění, aby vám vznikl nárok na starobní důchod.

Dosažení důchodového věku a pojištění

Potřebná doba pojištění pro vyplacení starobního důchodu je dána v letech a informace o ní poskytuje Česká správa sociálního zabezpečení. Jestliže jste dosáhli důchodového věku před rokem 2010, museli jste splnit podmínku pojištění 25 let, v roce 2010 se jedná o 26 let, v roce 2011 o 27 let atd. Pokud půjdete do důchodu letos, musíte být pojištění alespoň 32 let a když až po roce 2018 tak 35 let.

Doba pojištění přímo souvisí s odpracovanou dobou a tuto podmínku nelze nijak obejít. Během zaměstnání za vás zaměstnavatel odváděl pojištění nebo jste si ho platili sami (například při podnikání). Kromě samotného pracovního procesu sem patří i náhradní doba pojištění, do níž patří například péče o dítě do věku 4 let, základní vojenská služba a částečně i doba studia nebo doba strávená v evidenci úřadu práce.

Předčasný odchod do důchodu a krácení starobního důchodu

Pokud se rozhodnete pro předčasný odchod do důchodu, musíte počítat, že váš důchod nebude tak vysoký, jako když byste v pracovním procesu strávili ještě několik měsíců či let. Krácení starobního důchodu je trvalé. To znamená, že váš důchod bude nižší i po době, kdy dosáhnete regulérního důchodového věku. Předčasné důchody se samozřejmě valorizují a tedy průběžně se zvyšují, rozhodně se však nejedná o příliš vysoké částky.

Hovoří se zde o tzv. procentní výměře důchodu, která se snižuje za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby od dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Důležitou informací je, že se krátí výpočtový základ důchodu, ne až samotný důchod, takže snížení může být ještě o něco větší.

  • Za období prvních 360 kalendářních dnů je snížení 0,9 % výpočtového základu.
  • Za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne činí snížení 1,2 % výpočtového základu.
  • Za období od 721. kalendářního dne můžete počítat se snížením 1,5 % výpočtového základu.

V praxi to znamená, že pokud byste dosáhli na starobní důchod ve výši 10 000 Kč, ale vy raději půjdete o 3 roky dříve do předčasného důchodu, klesne vaše měsíční mzda o necelé 2 000 Kč. Představte si, že takto nízkou mzdu budete pobírat už do konce života. Spolehlivější informace vám v této oblasti poskytnou na České správě sociálního zabezpečení nebo můžete pro výpočet využít některou internetovou kalkulačku.

Sjednání přivýdělku k předčasnému důchodu

Jestliže si časem uvědomíte, že vám předčasný nebo řádný starobní důchod nestačí, můžete si k němu přivydělat. Možnosti zde jsou již značně omezené, ať už co se týká vašeho zdravotního stavu (mnoho seniorů trápí různé zdravotní problémy), nebo výše příjmu, kterou povoluje zákon.

K předčasnému důchodu si můžete v zaměstnání přivydělat méně než 2 500 Kč měsíčně. Na dohodu pak až 10 000 Kč. Co se týká samostatné výdělečné činnosti, tak zde je stanovena hranice na roční příjem 63 865 Kč, který nezaloží účast na pojištění. K předčasnému důchodu zároveň nelze čerpat žádnou jinou sociální podporu. Předčasný důchod je však možné v případě zájmu přerušit. Pokud vám tedy nebude vyhovovat, můžete si ho ještě včas rozmyslet.