Rodičovský příspěvek – kdy se o něj vyplatí požádat?

rodičovský příspěvek
zdroj: pixabay.com

Rodičovská dovolená v běžné praxi navazuje na dovolenou mateřskou. Abyste ale dosáhli na rodičovský příspěvek, tak není nutné splnit tak přísné podmínky jako pro získání mateřské. Má na něj nárok každý rodič, který po celý kalendářní měsíc pečuje o své dítě.

Nárok na rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se řadí do skupiny sociálních dávek. Nárok na něj vzniká každému rodiči na rodičovské dovolené, který se řádně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině. Příspěvek lze čerpat do výše až 220 000 Kč a nejdéle do 4 let věku dítěte.

Vše rodičovského příspěvku

Pro vznik nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo související nemocenské. Rodičovský příspěvek je limitován měsíční částkou 11 500 Kč a žadateli nemůže být vyplaceno více než 70 % předchozího výdělku. Minimální měsíční částka na rodičovský příspěvek činí 50 Kč. Aby byl rodičovský příspěvek placen v maximální výši, je potřeba pobírat plat vyšší než 16 500 Kč hrubého.

Jak probíhá čerpání rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek je možné pobírat maximálně po dobu 4 let. Jeho čerpání ale může být i kratší. Změnu délky lze provést jednou za tři měsíce, ne častěji. Do roku 2011 bylo nezbytné, aby pro kratší než čtyřleté čerpání splnila matka na rodičovské dovolené podmínky pojištění.

Pokud tedy podnikala a nemocenské pojištění si neplatila, musela využít pro čerpání čtyřletou variantu. Stejné podmínky platily i pro ženy bez zaměstnání. Od roku 2012 je zde ale změna. Stačí, když podmínky pojištění splní alespoň jeden z rodičů. Během čtyřleté varianty činí měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč prvních 9 měsíců a poté pouze 3 800 Kč. Celkově tedy může rodič vyčerpat 216 600 Kč.

Pokud pečujete o zdravotně postižené dítě, máte možnost výběru mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči. Tyto dvě dávky nemůžete pobírat ale pobírat současně. Výše příspěvku na péči se pohybuje v rozmezí od 3 000 do 12 000 Kč.

Dá se skloubit rodičovský příspěvek a práce?

Zatímco pracovat při mateřské dovolené může být složité, tak při rodičovské se nekladou téměř žádné překážky. Od roku 2012 nejsou žádná omezení pro děti starší dvou let. Můžete tedy chodit do práce a zároveň příspěvek pobírat. Dítě mezitím může trávit čas ve školce nebo v jesličkách. U dětí do dvou let je stanoven limit pro pobyt v jeslích na 46 hodin měsíčně, což je pro většinu maminek dostačující.

Žádost o rodičovský příspěvek na úřadu práce

Řešíte, jak o tento příspěvek požádat? Žádost můžete podat osobně nebo elektronicky. V této žádosti vyplníte vše nezbytné a můžete ji odeslat datovou schránkou. Je zde i uvedeno, jaké potřebné přílohy musíte doložit. O příspěvek se žádá na odboru státní sociální podpory příslušného úřadu práce. Žádost je nutné vždy podat na speciálním tiskopisu. O příslušnosti úřadu rozhoduje trvalé bydliště rodiče. Na svém úřadě práce se dozvíte i veškeré podrobnosti k čerpání.