Dědická daň se neplatí, dědictví však zdarma nezískáte

dědická daň
zdroj: pixabay.com

Dědická daň jako taková od roku 2014 neexistuje. Uplatňovala se u dědictví ze zákona i ze závěti. Jelikož se ale v našem právu vyskytovala dvě desítky let, mnoho lidí si to ani neuvědomuje a stejně o ní hledá informace. Jelikož drtivá většina dědictví byla už dříve osvobozena, žádné výrazné změny tato novinka nepřináší.

Předmětem dědické daně byly movité věci i nemovitosti. Její sazba byla závislá na příbuzenském vztahu osob a na hodnotě děděného majetku. Cena majetku se vždy snižovala o nezbytné výlohy.

Místo dědické daně nastupuje daň z příjmu

V praxi nyní dědictví podléhá dani z příjmu, jenže dědic je od placení této daně osvobozen. Dokonce ani své dědictví nemusí uvádět do daňového přiznání. Můžeme tedy říci, že dědická daň je zrušená, jelikož se netýká ani příbuzných a ani jiných blízkých osob, které nejsou rodinnými vztahy nijak spřízněné. V současnosti daň dědickou upravuje §4a zákona o daních z příjmů, v němž naleznete i četná osvobození týkající se této daně včetně zmíněného dědictví. Vůči finančnímu úřadu, co se týká dědictví, vám nevznikají žádné povinnosti.

Dědická daň v minulosti

Dříve se poplatníci daně dědické rozlišovali do tří skupin. V první skupině se nacházeli ti v přímé příbuzenské linii (rodiče, děti) a manželé. Druhá skupina byla věnována pobočné příbuzenské linii, tedy se jednalo o sourozence, tety a strýce, neteře, synovce, děti manžela nebo rodiče manžela. V poslední třetí skupině byly ostatní fyzické a právnické osoby, ze zákona označovaní jako tzv. obmyšlení.

Dědická daň od 1.1.2015

V letošním roce dědická daň žádné výrazné změny nepřinesla a ani se do budoucna se neplánují. Pokud se chcete podívat na aktuální úpravu, najdete ji v zákonných opatřeních Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. Další podrobnosti pak hledejte v zákoně o daních z příjmů.

Odměna notáři v dědickém řízení

Dědickou daň sice neplatíte, notářským poplatkům se však nevyhnete. Notář požaduje poplatek z vypočtené hodnoty dědictví a je úplně jedno, po kom dědíte. Tento poplatek většinou dosahuje jednotek až desítek tisíc korun. Je závislý na hodnotě dědictví. Jelikož ho stanovuje vyhláška ministerstva spravedlnosti, poplatky jsou pro notáře po celé ČR stejné. Protože se dědictví řeší podle místa bydliště zemřelého, je tento přístup i mnohem spravedlivější. Minimální výše poplatku notáři činí 600 Kč. Kalkulačku poplatků naleznete i na internetu. Stačí do ní zadat hodnotu děděného majetku, případně další náklady a spočítat si, na kolik vám dědictví přibližně vyjde.