Minimální důchod – jaká je minimální výše starobního důchodu?

minimální důchod

V důchodech mezi seniory jsou velmi velké rozdíly. Výše starobního důchodu bere v potaz základní výměru a procentní výměru. Dopočítat se tedy samotného důchodu není vůbec jednoduché. Pokud máte nízké příjmy v zaměstnání a bojíte se, že budete pobírat jenom minimální důchod, měli byste si být vědomi toho, že žádný termín jako “minimální důchod” v zákonech neexistuje.

Pokud máte velmi nízké příjmy, dočkáte se důchodu ve výši třeba jen pár tisíc korun, který sotva pokryje vaše výdaje. Při splnění zákonných podmínek se minimální výše důchodu v Čechách pohybuje kolem částky 5 500 Kč, což není opravdu mnoho.

Uvědomte si například, že spousta seniorů žije v nájemních bytech, musí si z vlastních peněz hradit potraviny, léky a další výdaje. Někteří dokonce potřebují, aby o ně bylo pečováno v domově důchodců a pobyt tam většinou stojí až dvojnásobek.

Co rozhoduje o výši vašeho důchodu

Chcete si spočítat, na jak vysoký důchod dosáhnete? Vše závisí na počtu let pojištění a na výši příjmů za poslední rok. Nárok na důchod nevzniká automaticky, jak by se mohli mnozí domnívat. Můžete o něj požádat až tehdy, když dosáhnete důchodového věku a získáte potřebné roky pojištění. Pokud máte důchodový věk, nemáte uhrazené pojištění a přesto chcete jít do důchodu, tak si budete muset vystačit pouze se sociálními dávkami.

Minimální důchod je almužna

Částka 5 500 Kč, ke které výpočtem dojdete, tedy můžete být považována za onen minimální důchod. Zde je potřeba si uvědomit, že je výrazně nižší než minimální mzda a že z těchto peněz běžný senior nemůže přežít.

Co se týká výše důchodů, tak jsou zde velké rozdíly mezi živnostníky a zaměstnanci. Jelikož podnikatelé odvádějí mnohem méně peněz na sociálním pojištění než zaměstnanci, tak je jejich důchod téměř o polovinu nižší.

Tato úvaha podporuje myšlenku penzijního připojištění – jedná se o velmi efektivní způsob spoření, kterým získáte potřebné peníze pro svůj důchod. Tyto peníze si našetříte vy sami a nemusíte se tedy spoléhat na vysoké důchody od státu.